Hexagram Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hexagram, varianter, uttal och böjningar av hexagram

Hexagram synonym, annat ord för hexagram, vad betyder hexagram, förklaring, uttal och böjningar av hexagram.

Vad betyder och hur uttalas hexagram

Hexagram uttalas hexa|gram [-am´] och är ett substantiv -met; pl. hexagram, best. pl. -men.

Hexagram betyder:

Ordformer av hexagram

Singular

hexagram
obestämd grundform
hexagrams
obestämd genitiv
hexagrammet
bestämd grundform
hexagrammets
bestämd genitiv

Plural

hexagram
obestämd grundform
hexagrams
obestämd genitiv
hexagrammen
bestämd grundform
hexagrammens
bestämd genitiv

Hexagram är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet hexagram

  1. En davidsstjärna (hebreiska: מגן דוד: Magen David) är en sexuddig stjärna, det vill säga ett hexagram som är format av två trianglar. Den är mest förknippad med judendomen men har använts i många kulturer sedan bronsåldern. (källa)
  2. Traditionellt har boken tillskrivits fyra författare: Fu Hsi, Kung Wen (1099 f.Kr. – 1050 f.Kr.), hans son Hertigen av Zhou (Zhōu Gōng) och slutligen Konfucius (551 f.Kr. – 479 f.Kr.). Fu Hsi är en mytologisk figur som enligt klassiska kinesiska texter ska ha levt på 2800-talet f.Kr. Kung Wen och hans son har däremot med säkerhet funnits i verkligheten, och kan vara upphovsmän till de 64 hexagrammen i boken (se nedan). Wen ska ha skapat hexagrammen och hans son därefter försett dem med kommentarer. Om Konfucius verkligen bidragit till boken är inte känt (redan 1000-talshistorikern Ouyang Xiu betvivlade det), men han studerade den och hans efterföljare spred den vidare. (källa)
  3. Trigrammen är relaterade till filosofin Taiji och De fem elementen (wu xing). Det kinesiska I Ching består av 64 par av trigram som kallas hexagram. (källa)
  4. Östra Klagstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Klagstorp på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Källstorps församling i Lunds stift. Lägg märke till att kyrkan har en symbol på en hexagram vid ingången mot vägen. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: