Hexameter Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hexameter, varianter, uttal och böjningar av hexameter

Hexameter synonym, annat ord för hexameter, vad betyder hexameter, förklaring, uttal och böjningar av hexameter.

Vad betyder och hur uttalas hexameter

Hexameter uttalas hexa|meter [-a´-] och är ett substantiv -n hexametrar.

Hexameter betyder:

Ordformer av hexameter

Singular

hexameter
obestämd grundform
hexameters
obestämd genitiv
hexametern
bestämd grundform
hexameterns
bestämd genitiv

Plural

hexametrar
obestämd grundform
hexametrars
obestämd genitiv
hexametrarna
bestämd grundform
hexametrarnas
bestämd genitiv

Hexameter är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet hexameter

  1. Hexameter (hexametrisk) (av grek. Hex, sex, och metron, mått) är ett sexfotat versmått med fallande rytm. Den femte foten i en versrad är alltid en daktyl och den avslutande sjätte alltid en troké eller en spondé. Daktyl är den vanligaste foten i hexameter.
  2. De tvåstaviga fötter som daktylerna kan växla med skulle i den antika, stavelselängdsbaserade metriken vara spondéer, även om troké tilläts i sjätte foten. I svensk metrik, som bygger på stavelsetryck, har det varit praktiskt att tillåta trokéer också inne i verserna och hexameter brukar för svenskans förhållanden beskrivas som ett versmått med daktyler och trokéer.
  3. Hexameter användes ofta i längre berättande dikter, så kallade epos. Några kända epos på hexameter är Iliaden och Odysséen av Homeros och Aeneiden av Vergilius. Svenska författare som använt detta versmått är till exempel Georg Stiernhielm, Runeberg, Tegnér, Erik Johan Stagnelius och August Strindberg. Stiernhielm var med sin Hercules från 1600-talet först ut med hexametern i svenskspråkig litteratur. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.