Historisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder historisk, varianter, uttal och böjningar av historisk

Historisk synonym, annat ord för historisk, vad betyder historisk, förklaring, uttal och böjningar av historisk.

Vad betyder och hur uttalas historisk

Historisk uttalas hist|or|isk [-o´-] och är ett adjektiv -t -a.

Historisk betyder:

Ordformer av historisk

Böjning (i positiv) historisk en ~ + subst. historiskt ett ~ + subst. historiska den/det/de ~ + subst. historiske den ~ + mask. subst.

Historisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Historisk på Engelska

  • historical, historic - of or pertaining to history, a historic football match, a historic event

Hur används ordet historisk

  1. dit hör Benedetto Croce som menar att de är "pseudonormativa". Alastair Fowler definierar genrerna som traditioner, "en sekvens av påverkan och imitation och nedärvda koder som förbinder verk". Genrer förändras, menar Fowler, varför de inte kan beskrivas alltför ingående utan en historisk betraktelse, då de samtidigt är en del av det kulturella arvet. (källa)
  2. Begreppet getto eller ghetto har i idag en delvis annorlunda definition än vad det har haft historiskt. I boken "Ghettot- som geografisk, historisk och sociologisk företeelse" av Tommy Book och Jonas Stier beskrivs begreppets nutida definition som en plats där människor som "saknar eller avviker från majoritetens etniska och kulturella tillhörighet" är bosatta. Dessa människor delar en "ofördelaktig socioekonomisk situation, ett otillräckligt kulturellt och socioekonomiskt kapital för att bo någon annanstans eller en låg social status, jämfört med det omgivande samhällets medlemmar." Därför har begreppet, i vid bemärkelse, blivit ett uttryck för marginalisering och segregation i samhället. Ordet getto har dock en begränsad användning i Sverige. Bland annat polisen talar om utsatt område för att beskriva ett "geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället". (källa)
  3. Formel Historisk och Formel Classic är endast för träning och uppvisning. Besiktning och sportsliga kontroller tillämpas inte. (källa)
  4. En guidning (uttal: /'gajdniŋ/) eller guidad tur är en rundvandring med turister eller besökare som leds av en person med särskilda förkunskaper om det man passerar på turen. En guidning kan gå genom ett museum, en byggnad, en stad eller ske ombord på ett fordon, exempelvis buss eller båt. Vissa guidningar förmedlar allmän kunskap om föremålet för turen, medan andra har ett särskilt tema, såsom en särskild historisk period, litterära miljöer eller ockultism. (källa)
  5. Tidigare forskning har sett gåtgenren som ett i allt väsentligt eurasiatiskt fenomen, och att i den mån man faktiskt funnit gåtor i Nordafrika, Amerika etc. så skulle detta vara en följd av kolonisation och annan historisk kontakt med kulturer. (källa)
  6. Som historisk term syftar "gäld" på de stora penningsummor som vikingar med hot om våld utpressade ur härskare bland annat på Brittiska öarna (se Danagäld). Ett förhistoriskt ord för gäld är gulden. (källa)
  7. I historisk tid förekommer tre olika typer av halmtak i Sverige: sydsvenska halmtak, mellansvenska halmtak och nordsvenska halmtak. (källa)
  8. Motsatsen till hedendom kan då också uttryckas som principiell eller egentlig monoteism (till skillnad från blott faktisk engudadyrkan och från en sådan mer eller mindre spekulativ monism i uppfattningen av det gudomliga, som framgått ur en sammanslagning av polyteismens gudar eller som tänker sig en abstrakt enhet bakom dessa). Ur saklig synpunkt kan hedendomen också användas i en mer inskränkt bemärkelse om de överallt förefintliga etniska kultbruken och religionsföreställningarna i motsats till historisk eller stiftad religion, som räknar sitt ursprung eller sin reformation från en eller flera personligheter och skrifter, såsom Lao Tses troslära, konfucianism, hinduism, jainism, buddhism, zoroastrism, orficism, pytagorism, judendom, kristendom, manikeism, islam. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.