Hos Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hos, varianter, uttal och böjningar av hos

Hos synonym, annat ord för hos, vad betyder hos, förklaring, uttal och böjningar av hos.

Vad betyder och hur uttalas hos

Hos uttalas hos preposition.

Ordformer av hos

Ordform(er) hos preposition

Andra språk

Hos på Engelska

 • with, among, at, by - he', s visiting his sister, what do you see in him?, a view commonly expressed by non-socialists

Hur används ordet hos

 1. Livmedikus är titeln för en läkare hos en furstlig person. I Sverige kallas den som förestår hovets medicinska service Förste livmedikus, en titel som inrättades 1806 av kung Gustav IV Adolf speciellt för läkaren Gabriel Gamaliel Rislachi. Även överläkaren vid Loka brunn fick bära titeln livmedikus. (källa)
 2. Vid parning sker en kroppslig förening mellan två individer av olika kön, varvid hannens sädesvätska förs in i honans könsorgan (eller mellan två hermafroditiska individer, t. ex. daggmaskar, genom byte av sädesvätska). Ordet kopulation används ibland i betydelsen parning, men kan även innebära sammansmältning av två könsceller, det vill säga befruktning. Hos större husdjur talar man om betäckning, hos människor om samlag eller coitus. (källa)
 3. Area är en storhet som beskriver utsträckningen av en tvådimensionell yta i planet. Arean hos en form kan mätas genom att jämföra den med en kvadrat av bestämd storlek. SI-enheten för area är kvadratmeter (m²). Inom matematiken är enhetskvadraten definierad till att ha arean 1. Ibland används yta som synonym till area (men jämför artikeln yta). När man talar om arean hos landområden används ibland areal. (källa)
 4. Hos pungdjur förekommer många av de kännetecken som också är typiska för däggdjur, däribland hårbeklädnad, tre hörselben, mellangärdet och andra särdrag som beskrivs under däggdjurens kännetecken. Utöver dessa har pungdjur en rad anatomiska egenskaper som skiljer dem från övriga däggdjur. (källa)
 5. Slem (fornsvenska: slember, slimber, latin: mucus, 'mukus') är en typ av kroppsvätska eller vätska hos växter. Hos djur fungerar den som ett smörj-, glidmedel och skydd (bland annat mot främmande partiklar), hos växter ibland som skydd mot insektsangrepp. (källa)
 6. Arterna i ordningen varierar i storlek från de med en längd på bara omkring 3 centimeter och en vikt på 2 till 3 gram (till exempel trynfladdermus, Craseonycteris thonglongyai) till sådana med ett vingspann på närmare 1,5 meter och en vikt på 1,5 kilogram (hos flyghundar). Gemensamt för alla arterna är vingarna, som består av hud utspänd mellan kroppssidorna och armens förlängda fingrar, utom tummen, som hos flertalet arter är fri och försedd med en klo. Hos flyghundar har även den andra tån (pekfingret) en klo. Dessutom finns flygmembran mellan bakbenen som ofta är fäst vid en broskig hälsporre (calcar). Svansen (om så finns) kan vara inbäddad i denna hud. Det tunna flygmembranet innehåller blodkärl, muskler och nerver. (källa)
 7. Levande arter i familjen når en kroppslängd mellan 24 och 57 centimeter och därtill kommer en 32 till 65 centimeter lång svans. Vikten varierar mellan 0,7 och 4 kilogram – de utdöda arterna var något större. De bägge könen är som hos alla medlemmar i delordningen Lemuriformes nästan lika stora men i släktet makier (Eulemur) finns tydliga skillnader angående pälsfärgen. Pälsen är mjuk, tät och ullig med en grundfärg i brun, grå eller svart. Ibland finns yviga håransamlingar vid öronen, kinden eller främre halsen. Kroppens byggnad är nästan likadant för alla arter. Bålen är smal, extremiteterna långa och den långa svansen är yvig. De bakre extremiteterna är något längre än de främre. Nästan alla tår bär naglar med undantag av den andra tån som har den klo som är typisk för alla medlemmar i samma underordning. (källa)
 8. Flyghud (Patagium), också kallat flyg- eller glidmembran är hudveck på kroppen som förekommer hos vissa ryggradsdjur som på olika sätt kan flyga. Det förekommer hos däggdjur, kräldjur, groddjur och fåglar. (källa)
 9. Ett frö är fortplantningskroppen hos fröväxter. Kallas kärna om det är ett hårt innandöme som i bär eller stenfrukt. Ett frö består av ett embryo, eventuellt näringsvävnad, och ett skal. Frön kan vara nakna, som hos barrväxter, eller inneslutna i frukter, som hos blomväxter. Embryot utvecklas ur ett befruktat ägg som sitter i fröämnet. Integumenten som omsluter ägget utvecklas sedan till fröskal. Fröämnen sitter i fruktämnet hos blomväxter och på kottfjällen hos barrväxter. (källa)
 10. Hos en Lemna kan inte stam och blad i vanlig mening urskiljas, utan individen är en liten rund eller avlång, platt eller kullrig skiva, som hos korsandmat lever nedsänkt i sötvatten och hos de övriga flyter på vattenytan. Dessutom finns en trådrot eller hos storandmat en knippa sådana, som hänger fritt i vattnet utan att nå bottnen och som har en stor, rymlig rotmössa i spetsen. En så enkel byggnad hos vegetationsorganen påminner om de primitiva kryptogamernas bål, som exempelvis levermossorna och vissa alger. Förekomsten av en rot och blommor innebär emellertid att Lemna hör till fanerogamerna. Till detta kommer att släktet i sina fruktifikativa organ liknar Calla. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.