Initiativ Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder initiativ, varianter, uttal och böjningar av initiativ

Initiativ synonym, annat ord för initiativ, vad betyder initiativ, förklaring, uttal och böjningar av initiativ.

Vad betyder och hur uttalas initiativ

Initiativ uttalas initi|at|iv [-tsiati´v] och är ett substantiv -et; pl. initiativ.

Initiativ betyder:

Ordformer av initiativ

Singular

initiativ
obestämd grundform
initiativs
obestämd genitiv
initiativet
bestämd grundform
initiativets
bestämd genitiv

Plural

initiativ
obestämd grundform
initiativs
obestämd genitiv
initiativen
bestämd grundform
initiativens
bestämd genitiv

Initiativ är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Initiativ på Engelska

 • initiative - (power of) initiative, initiator, on one', s own initiative, take the initiative to call a meeting, on the government', s initiative

Hur används ordet initiativ

 1. Ett mycket lönsamt initiativ är stimulans av självkörande grannskapstransporter som hämtar hemma. Det kan minska innehav av egen bil väsentligt. En flotta av sådana självkörande taxin bygger också naturligt på eldrift. Därmed kan utsläppen minskas på riktigt. (aftonbladet.se)
 2. Galoppsporten blev populär under början av 1800-talet i Sverige och de första ända löpen skedde 1810 på Exercisfältet i Göteborg, där de hade arrangerats av engelsmannen Mr Hebdon. Tävlingen anordnades främst för att fira kronprinsparets besök i Sverige och löpen skedde framför hela 10 000 åskådare. Några få tävlingar anordnades runt om i Sverige men fick aldrig den populära status som i Storbritannien. Först 1867 bildades Allmänna svenska kapplöpningssällskapet och började regelbundet anordna tävlingar i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Galopptävlingarna ökade då något i popularitet och svenska kapplöpningssällskapet fick hela 300 nya medlemmar år 1867 och två år senare hade antalet stigit till 457 medlemmar. Det första professionella träningsstallet öppnade 1870 i Helsingborg av tysken Ludwig Lienow under initiativ från greve Carl Gustaf Otto Kristian Wrangel. Greve Wrangel blev även sekreterare i kapplöpningssällskapet samma år och gav även ut en handbok om hästskötsel som han kallade "Handbok för hästvänner" och mellan 1868 och 1878 gav han ut en tidning under namnet "Tidning för hästvänner", Två stuterier för galopphästar öppnades även i Jönköping detta år. (wikipedia.org)
 3. Engström Christer, Marklund Kari, red (1989-1996). Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd. Höganäs: Bra böcker. Libris 8211184. ISBN 91-7024-619-X  (wikipedia.org)
 4. Den sista offentliga avrättningen i Frankrike utfördes 1939 av Eugene Weidmann. Antalet avrättningar hade stadigt minskat i Frankrike fram till Vichyregimens tillträde 1940 som inledde en temporär ökning under andra världskriget då man även avrättade de första kvinnorna sedan 1800-talet. Efter kriget yttrade president De Gaulle sitt motstånd mot avrättningar av kvinnor, en uppfattning som senare presidenter delade och halshuggningar blev praxis endast i ett fåtal mycket brutala mordfall. 1977 giljotinerades Hamida Djandoubi som siste man i Frankrike och 1981 avskaffades dödsstraffet på initiativ av president François Mitterrand. (wikipedia.org)
 5. År 1985 beslutades på initiativ av Sveriges dåvarande socialdemokratiska regering att införa en enhetlig utbildning för grundskollärare. Utbildningen drog igång 1988. Grunden för grundskollärarutbildningen var en statlig utredning (LUT-74). För de lägre stadierna fanns inriktningarna 1-7 Sv/SO och 1-7 Ma/NO, och för de högre stadierna 4-9 Sv/Spr, 4-9 SO och 4-9 Ma/NO. Detta ledde till att adjunkterna på högstadiet gradvis ersattes med 4-9-lärare med avsevärt lägre ämneskunskaper. (wikipedia.org)
 6. Då skråväsendet i Sverige upphävdes genom 1846 års fabriks- och hantverksordning, föreskrev denna, att hantverksidkarna skulle bilda föreningar, fabriks- och hantverksföreningar, som kunde överta en del av de mera allmännyttiga funktioner, som tillkommit de efter delvis föråldrade principer arbetande gamla skråämbetena och hantverksassociationerna. Kunglig majestät gav föreningarna en viss officiell prägel, dels genom att kommerskollegium uppdrogs att efter av regeringen fastställda normer, utfärda reglementen för dem, dels genom att åt föreningarna lämnades en viss grad av befogenhet till initiativ rörande för hantverken gynnsamma åtgärder och dels genom att föreningarna ställdes i direkt och officiell kommunikation med magistraterna eller myndigheter som var i deras ställe. (wikipedia.org)
 7. Engström Christer, Marklund Kari, red (1992). Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd. Bd 9, [Him-Issk]. Höganäs: Bra böcker. Libris 8211193  (wikipedia.org)
 8. Den nuvarande stavningen med två "ö" tillkom på initiativ av Posten och fastställdes genom brev av Kungl. Maj:t 1 januari 1917. Den originella stavningen är numera ett av få hävdvunna undantag från språkregeln att långa vokaler inte dubbeltecknas i svenska. Bakgrunden är den att man förr på brev som sändes lokalt inom en ort i stället för namnet på adressorten skrev "Härstädes" eller helt enkelt "Här". Då en hel del slarvigt skrivna försändelser i stället hamnade i Hör ändrades stavningen till Höör. (wikipedia.org)
 9. Höstsol är en stiftelse för pensionerade skådespelare, tillkommen på initiativ av Svenska Teaterförbundet 1912. (wikipedia.org)
 10. Individualism (latin individuum, odelad eller odelbar, se individ), avser i allmänt språkbruk att ge emfas åt den enskilda, och därför motsats till, och möjligen även på bekostnad av, gruppen. Avser även enskilda människors initiativ och deras frihet i generell bemärkelse. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.