Inkrementell Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder inkrementell, varianter, uttal och böjningar av inkrementell

Inkrementell synonym, annat ord för inkrementell, vad betyder inkrementell, förklaring, uttal och böjningar av inkrementell.

Vad betyder och hur uttalas inkrementell

Inkrementell uttalas in|kre|men|tell och är ett adjektiv -t -a.

Inkrementell betyder:

Ordformer av inkrementell

Böjning (i positiv) inkrementell en ~ + subst. inkrementellt ett ~ + subst. inkrementella den/det/de ~ + subst.

Inkrementell är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet inkrementell

  1. Inkrementell säkerhetskopiering, från engelskans incremental backup, är en metod för säkerhetskopiering som innebär att endast de ändringar som gjorts sedan den senaste säkerhetskopieringen sparas. Denna typ av säkerhetskopiering används ofta som daglig säkerhetskopia efter dagens arbete, och gäller de filer som ändrats och/eller de filer som tillkommit sedan den senaste säkerhetskopieringen utfördes. Denna typ av säkerhetskopiering är ett komplement till en fullständig säkerhetskopiering. (källa)
  2. "Att ta hänsyn till nyckeltalen som inkrementell avkastning på sysselsatt kapital (RoCE) eller inkrementell avkastning på tillgångar (RoA) för investeringsbeslut och inte inleda åtgärder för att återkräva avgifter i tid kan leda till nedgraderingar," säger Deepak Jasani, chef, Detaljhandel, HDFC Securities. (källa)
  3. Lua är dynamiskt typat och kör program genom att tolka bytekod i en registerbaserad virtuell maskin. Det har automatisk minneshantering med stegvis (försvenskat uttryck inkrementell) skräpsamling. (källa)
  4. Att göra detta genom en inkrementell påbyggnad av dagens standarder. (källa)
  5. Dynamic Systems Development Method (DSDM) är en systemutvecklingsmetod som är baserad på Rapid Application Developmentmetodiken (RAD) där prototyping ses som viktigare än detaljerad planering. Metoden är inkrementell och iterativ med en nära kunddialog för att få fram affärssystem med rätt funktionalitet i rätt tid. (källa)
  6. Inkrementella innovationer innebär små förändringar och förstärker snarare tidigare kunskap inom en organisation. Joseph Schumpeter menade att radikala innovationer medförde en nödvändig nedbrytning av existerande strukturer. Han kallade detta för kreativ förstörelse. Schumpeter ansåg att samtidigt som innovation är nödvändig för nya utvecklingssteg, görs existerande kunskap och struktur mindre värdefull genom att nya kunskaper och strukturer utvecklas. En radikal innovation kan vara införandet av e-mail. E-posten ledde till förändringar i beteenden och hur arbetet organiseras. En inkrementell innovation kan vara en magnettavla som ersätter en vanlig anslagstavla med häftstift. Bytet förenklar, men ändrar inte beteendet. Ett annat exempel är den elektroniska räknedosan som var överlägsen mekaniska räknemaskiner både i pris och prestanda. Kunskapen om hur man använder en mekanisk räknemaskin och hur man tillverkar en mekanisk räknemaskin blev mindre efterfrågad. Beteendet ändrades. Tillverkare slogs ut, exempelvis Facit. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.