Irrelevant Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder irrelevant, varianter, uttal och böjningar av irrelevant

Irrelevant synonym, annat ord för irrelevant, vad betyder irrelevant, förklaring, uttal och böjningar av irrelevant.

Synonymer till irrelevant

Vad betyder och hur uttalas irrelevant

Irrelevant uttalas ir|re|lev|ant [-an´t el. -a?´t] och är ett adjektiv; n. irrelevant, -a.

Irrelevant betyder:

Ordformer av irrelevant

Böjning (i positiv) irrelevant en ~ + subst. irrelevant ett ~ + subst. irrelevanta den/det/de ~ + subst.

Irrelevant är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Irrelevant på Engelska

  • non related, irrelevant

Hur används ordet irrelevant

  1. Teknikerna är nära förknippade med social status inom gruppen. De går att använda från underläge men de infinner sig mera naturligt från en position ovanifrån. Alla typer av människor och grupper kan använda sig av liknande metoder, men begreppet härskartekniker konstruerades för att visa hur män bibehåller sitt grepp om kvinnor och tillämpat på personnivå blir begreppet inte alltid relevant. En person i underläge kan mycket väl försöka sig på att förlöjliga en meningsmotståndare, men begreppet härskarteknik blir då irrelevant. (källa)
  2. Antagandet att dokument är antingen relevanta eller irrelevanta går dels att ifrågasätta för varje enskilt dokument: vissa är mer innehållsdigra än andra, men också för en samling dokument, där inte varje dokument i en serie är lika värdefullt som andra. Nyare modeller använder därför ofta flervärda relevansbedömningar, som till exempel irrelevant-marginellt relevant-ganska relevant-mycket relevant. (källa)
  3. Relevans är en egenskap som ett påstående har gentemot ett annat påstående: om påstående A är relevant för påstående B, styrker eller avstyrker påstående A validiteten hos påstående B. Om A däremot är irrelevant för B, har sanningshalten av A ingen betydelse för (sanningshalten av) B. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.