Isär Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder isär, varianter, uttal och böjningar av isär

Isär synonym, annat ord för isär, vad betyder isär, förklaring, uttal och böjningar av isär.

Synonymer till isär

Andra språk

Isär på Engelska

  • apart - keep one', s private life separate from one', s job, take apart a bicycle

Hur används ordet isär

  1. Sjusovaren lever främst på frön, bark, blommor, frukt, nötter och svamp. Beträffande den animaliska delen av födan går åsikterna isär. Vissa källor hävdar att den lokalt skall hota småfågelbestånd. Andra, bland annat Curry-Lindahl nedtonar betydelsen av sjusovarens predation och menar att den endast undantagsvis tar fågelägg och -ungar samt insekter. Ytterligare andra betraktar djuret som ren växtätare. (källa)
  2. I början stannade godstågen vid många stationer för att haka på/av godsvagnar. En vagn kunde växlas många gånger, innan slutdestinationen nåddes. Därför skapades rangeringsbangårdar i landet, som knöts ihop med tidtabellagda godståg. Vid rangerbangårdarna kopplades inkommande tåg isär, vagnarna styrdes om och nya avgående tåg bildades. Därmed reducerades växlingsarbetet och leveranstiderna kunde förutsägas bättre. (källa)
  3. Gravsänka (inom geologin även graben) är områden där den yttre jordskorpan dragits isär och därigenom givit upphov till förkastningar. Där ett område mellan två parallella förkastningar sjunker relativt omgivningen bildas en gravsänka, och där ett område höjs relativt omgivningen bildas en horst. (källa)
  4. I vissa tillämpningar har man blandade gängriktningar för att förhindra misstag vid ihopskruvning av olika komponenter, t.ex. vid gassvetsningsanordningar för att hålla isär det som är avsett för acetylen resp syre. (källa)
  5. I själva handen finns de muskler som för isär (abducerar) och ihop (adducerar) fingrarna samt de som för ihop tummen med de fyra ulnara fingrarna (opposition). (källa)
  6. I en del sammanhang betecknar homofobi både en enskild individs negativa attityder och samhällets generellt negativa attityder gentemot företeelserna. I andra sammanhang håller man isär detta och låter ordet homofobi beteckna enbart en individs enskilda attityd, medan samhällets generella negativa attityd, dess strukturella förtryck, betecknas som heterosexism. (källa)
  7. RTB-familj: Folkbokförda på samma fastighet, fast relation (gifta, partnerskap, barn, dock ej sambor) och högst en generation isär. (källa)
  8. I de länder där pappersformatet "US Letter" (8,5 x 11 tum eller 216 x 279 mm) är vanligt, i första hand USA, Kanada och till viss del Mexiko och Filippinerna, används vanligen ett 3-hålssystem. Hålen är placerade 108 mm (4 1/4 tum) isär. Till skillnad från ISO 838, är varken håldiameter eller hålavstånd från papprets kant standardiserat. Normalt är hålen 6 till 8 mm (1/4 till 5/16 tum) i diameter och placerade ungefär 12 mm (1/2 tum) från papprets kant. (källa)
  9. Undersidan eller den plantara sidan är ojämn, bredare baktill än framtill och transversellt konvex. Den avgränsas baktill av en tvärgående förhöjning, tuberositas calcanei, som är nedsjunken i mitten och i vardera änden utmynnar i ett utskott, processus medialis et lateralis tuberis calcanei. Den förra är rund, smal och högre än den mediala och m. abductor digiti minimi ("muskeln som för isär lilltån") har sitt ursprung här och mellan utskotten. Den senare är större och bredare. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.