Itu Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder itu, varianter, uttal och böjningar av itu

Itu synonym, annat ord för itu, vad betyder itu, förklaring, uttal och böjningar av itu.

Synonymer till itu

Vad betyder och hur uttalas itu

Itu uttalas i|tu [-u´] ad och är ett verb.

Itu betyder:

Ordformer av itu

Ordform(er) itu adverb

Andra språk

Itu på Engelska

  • in two - go to pieces, break

Hur används ordet itu

  1. Internationella teleunionen, International Telecommunication Union, ITU, (på franska UIT, Union internationale de télécommunication) är ett specialorgan inom Förenta nationerna (FN). 2008 var 191 stater medlemmar. (källa)
  2. Comité mixte de vocabulaire (CMV) är en arbetsgrupp inom Internationella Teleunionen (ITU) som bildades gemensamt av dåvarande CCITT och CCIR för att definiera tekniska termer som används inom dessa organisationer och att göra entydiga ordlistor för vad dessa termer ska kallas på de 6 officiella språken inom ITU, nämligen. (källa)
  3. Internationella teleunionen (ITU) definierar en grundindelning med standardiserade namn som VHF mm. Några av dessa namn krockar tyvärr med andra svenska begrepp inom radiotekniken. Det finns även namn som mellanvåg mm för vissa grundläggande frekvensband, men däråder oftast olika uppfattningar om hur stora frekvensområden dessa namn avser. Allt detta utreds nedan. (källa)
  4. 4G är fjärde generationens mobilkommunikation, ett samlingsnamn på framtida standarder bortom 3G. 4G är främst avsedd för ultrabredbandig internetåtkomst. En fördel med 4G-tekniken jämfört med 3G är att den kan erbjuda både bra täckning och höga hastigheter, genom att använda flera olika frekvensband. För att en kommunikationsteknik ska få kallas 4G krävs egentligen att den kan erbjuda hastigheter på ungefär 100 Megabit per sekund till användare som färdas i höga hastigheter (på tåg och med bil) och 1 Gbit/sekund till långsamt rörliga användare, och således uppfyller specifikationen IMT-advanced, som är standardiseringsorganet ITU:s kriterier för 4G-system. Tidiga versioner av standarder som ännu inte kommit upp i 1 Gbit/s, men som potentiellt kan vidareutvecklas, kan betraktas som 4G. (källa)
  5. En kustradiostation är en radiostation på land avsedd för kommunikation med fartyg. För att förenkla terminologin räknas även kust-jordstation (eng coast earth station (CES)) som används för satellitkommunikation till fartyg, som kustradiostation enligt ITU. (källa)
  6. Tidigare rekommendationer var att sätta siffror som inte ska slås vid internationell nummertagning inom parentes, men dessa parenteser ska inte anges enligt den nya, internationella standarden ITU-T E.123. Internationellt prefix ersätts med plustecken, nollan i riktnummer utelämnas och varken parenteser eller bindestreck skrivs ut. Den enda avskiljare som används är mellanslag. (källa)
  7. Telexnätets landsnummer skiljer sig från landsnumren för telefon. Plan för telexlandsnummer finns i ITU-T-rekommendationen F.69 med nummerförteckning i Annex A. (källa)
  8. Dissektion betecknar sönderdelning av en organism (djur- eller människokropp eller växt) i vetenskapligt studiesyfte. Motsvarande verb är att dissekera. Ordet härleds från latinets dis- = itu, isär och secare = skära - alltså skära itu. (källa)
  9. M/S Scania var en bilfärja som byggdes 1963 av Uddevallavarvet i Uddevalla och togs i tjänst 1964. Färjan tjänstgjorde i Sverige under namnet M/S Polhem på linjen Västervik–Visby i slutet av 1970-talet. Fartyget gick 1989 på grund vid Kreta och bröts itu. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.