Iskant Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder iskant, varianter, uttal och böjningar av iskant

Iskant synonym, annat ord för iskant, vad betyder iskant, förklaring, uttal och böjningar av iskant.

Vad betyder och hur uttalas iskant

Iskant uttalas is|kant och är ett substantiv.

Ordformer av iskant

Singular

iskant
obestämd grundform
iskants
obestämd genitiv
iskanten
bestämd grundform
iskantens
bestämd genitiv

Plural

iskanter
obestämd grundform
iskanters
obestämd genitiv
iskanterna
bestämd grundform
iskanternas
bestämd genitiv

Iskant är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet iskant

  1. Två små båtar medfördes utan att några planer fanns för vad de skulle användas till och de fick därför ligga och snöa in. Den ena kom emellertid oväntat till bruks efter att ha grävts fram vid olyckan den 24 februari 1950 då en snövessla stupade utför en nyuppkommen iskant och fyra personer följde med ner i vattnet och varav tre drunknade. En kunde simma till ett isflak och kunde räddas efter flera timmar med hjälp av den framgrävda båten. (källa)
  2. En rullstensås har ofta varierande bredd och höjd utefter sin sträckning. Det beror på med vilken hastighet iskanten flyttade sig genom isens rörelse och avsmältning, men även på hur stora mängder vatten och material som isälven transporterade vid varje tidpunkt. Den skandinaviska inlandsisen hade sin största utbredning för cirka 20 000 år sedan och under dess avsmältning bildades rullstensåsarna som tydligt visar hur isälvsmynningarna en gång flyttat sig över Sverige. De största rullstensåsarna i Sverige finns i östra Svealand. (källa)
  3. Brokpetrellen är en flyttfågel som under sommaren födosöker nära iskanten av Antarktis medan den på vintern har ett mycket större utbredningsområde som sträcker sig till Angola, Australien och Ecuador. Arten har observerats vid tre tillfällen observerats i Europa: i Italien september 1964, Gibraltar juni 1979 samt i Norge 5 och 7 maj 2010. (källa)
  4. Tröskelfjordens karaktäristiska morfologi har uppkommit genom avsmältning av en glaciärtunga som har legat i direkt kontakt med ett större vatten, ofta ett hav. I takt med att isen smälte avsattes sediment framför iskanten och den typiska fjordtröskeln bildades (jämför ändmorän). Alternativt har den yttre delen av istungan lyfts upp av vattnet och erosionen har minskat och därför lämnat kvar en tröskel av icke borteroderad berggrund. (källa)
  5. Hålet, eller vaken i isen huggs upp med isbill eller borras upp. Om hålet huggs är det viktigt att den nedre kanten är jämn, och att hålet inte är koniskt nedåt, eftersom fisken då lätt fastnar i iskanten när man drar in den. Isborr finns i varierande dimensioner mellan 90 och 250 mm och i manuella eller motoriserade utföranden. Motoriserade isborr har vanligen dimensionerna 200 mm eller 250 mm. Det är även viktigt att hålla hålet isfritt vid minusgrader, eftersom motståndet i en fastfrusen lina lätt skrämmer den nappande fisken. (källa)
  6. Umiaken är uppbyggd av ett bärande skelett av längsgående ribbor, en tvärgående spantkonstruktion som är fäst i kölen och stävar. Virket har troligen oftast varit drivved, eftersom de arktiska regionerna saknar träd. Ribbverket är klätt med skinn från sälar som är sytt tillsammans i vått tillstånd. Vid torkning krymper skinnet och förblir spänt över den underliggande konstruktionen av ribbor. Umiaken som är en lastdryg båt används bland annat till handelsresor eller transporter för hela familjens egendom. Den är ingen båt för öppet hav med hård sjögång eller vind, endast för färder längs kuster, fjordar eller utefter iskanten. Umiaken ros av fyra till sex kvinnor, båtarna kan bära upp mot 20 personer eller mer beroende av båtens storlek. (källa)
  7. Boplatserna låg i en skärgård med inlandsisen i närheten. Området med boplatsen låg på en rad holmar och skär utanför iskanten. Havsnivån var 150 meter högre än i dag. De tre boplatserna ligger nära varandra, numera i kanten av två små myrar, Rörmyr och Mellanmyr. Bara Rörmyr II materialet är vetenskapligt behandlat och publicerat. En stenformation på en av de andra boplatserna har tolkats som ett golv i en hydda, och spår av ett vindskydd på en annan. På Rörmyr II boplatsen grävdes 100 kvadratmeter. Tre anhopningar av flinta med 600 redskap och avslag hittades. Två eldstäder påvisades och fynden låg runt dessa Platsen tolkas som kortvariga uppehåll, en jaktstation. Det var marina resurser som utnyttjades och man måste haft båtar. Det finns en naturlig anläggningsplats. Gruppstorleken var liten. På platsen har man tillverkat och reparerat sina jaktvapen innan man drog vidare. (källa)
  8. Många av Sveriges jordarter har bildats under och efter den senaste istiden Weichsel. Den hade sin början för cirka 115 000 år sedan och hade sin största utbredning för cirka 20 000 år sedan då den täckte Skandinaviska halvön, stora delar av Danmark, Finland. västra Ryssland, Baltikum och norra Tyskland. För 20 000 år sedan började klimatet bli mildare och isen började dra sig tillbaka, till en början med ungefär 50m/år med sedan allt snabbare. För 11 000 år sedan var iskanten i höjd med Uppland och för ca 8500 år sedan var all is bortsmält från Skandinavien. De glaciärer som finns idag i Norge och Sverige är inte en rest av den senaste istiden. (källa)
  9. Den första Trollstationen upprättades av den norske Antarktis-expeditionen 1989/90 och var en lätt konstruktion på 100 m². Stationen var bara lämplig för användning under sommarhalvåret, från november til februari. Transport av folk och utrustning in till forskningsstationen skedde med kustbevakningsfartyget KV Andenes från Norge via Sydamerika til iskanten i Antarktis, för att därefter fraktas med bandvagnar över 235 km in på kontinenten. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.