Islamisk synonym, annat ord för islamisk, vad betyder islamisk, förklaring, uttal och böjningar av islamisk.

Vad betyder och hur uttalas islamisk

Islamisk uttalas islam|isk [-a´m-] el. islamsk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av islamisk

Böjning (i positiv) islamisk en ~ + subst. islamiskt ett ~ + subst. islamiska den/det/de ~ + subst. islamiske den ~ + mask. subst. Variantstavning böjning (i positiv) islamsk en ~ + subst. islamskt ett ~ + subst. islamska den/det/de ~ + subst. islamske den ~ + mask. subst.

Islamisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Islamisk översättning

Engelska

islamic

Hur används ordet islamisk

  1. Ämnena är kärlek – mänsklig eller gudomlig och rytm och mening samverkar Ghasaler från den indiska kontinenten har ofta inslag av islamisk mysticism och de är svår att förstå om man inte är förtrogen med sufism. (wikipedia.org)
  2. Blomstringen av persisk litteratur, filosofi, medicin, astronomi, matematik och konst blev viktiga inslag i den medeltida iranska civilisationen. Den utvecklingen började under saffaridernas och samanidernas tid. Den iranska identiteten fortsatte att existera trots utländskt styre under de följande århundradena och den persiska kulturen gav avtryck på de turkiska ghaznaviderna och seldjukerna samt på de mongoliska ilkhanerna och tatariska timuriderna. En vändpunkt i Irans historia var uppkomsten av den safavidiska dynastin 1501 – som införde tolvorna islam som officiell religion i sitt imperium. Den konstitutionella revolutionen etablerade Mellanösterns första moderna konstitution och parlament år 1906 som en del av konstitutionell monarki. Iran genomgick en omfattande industrialisering under Pahlavidynastin som skapade det moderna Iran. Landet blev officiellt en islamisk republik den 1 april 1979 efter den iranska revolutionen ledd av ayatollah Ruhollah Khomeini. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Islamisk Synonymer Betyder Uttal