Isolering Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder isolering, varianter, uttal och böjningar av isolering

Isolering synonym, annat ord för isolering, vad betyder isolering, förklaring, uttal och böjningar av isolering.

Vad betyder och hur uttalas isolering

Isolering uttalas isol|er|ing och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av isolering

Singular

isolering
obestämd grundform
isolerings
obestämd genitiv
isoleringen
bestämd grundform
isoleringens
bestämd genitiv

Plural

isoleringar
obestämd grundform
isoleringars
obestämd genitiv
isoleringarna
bestämd grundform
isoleringarnas
bestämd genitiv

Isolering är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Isolering på Engelska

 • isolation - isolation ward, social isolation
 • insulation - roof insulation

Hur används ordet isolering

 1. Gipsskivan ger bara marginell värmeisolering och ljudisolering. Detta beror dels på att den är tunn och dels på att gipset är kompakt och inte innesluter särskilt mycket luft. Väggar med regelavstånd c/c 600 mm isoleras med skivor som har 565 mm bredd, vilka kläms ihop ca 1 cm mellan de 45 mm tjocka träreglarna. Vid den allt populärare konstruktionen stålregel med c/c 400 mm används skivor med 410 mm bredd. Detta format är tyvärr ännu ovanligt på byggvarumarknader, vilket innebär att gör-det-självare och småföretagare ofta tvingas skära till passande isolering. För stålregelväggar med c/c 450 mm är det ännu svårare att finna isolerskivor med passande bredd, 460 mm. Detta är anmärkningsvärt, då etablerade tillverkare av gipsskivor rekommenderar denna regelkonstruktion även till väggar som ska isoleras. (källa)
 2. Mineralull är ett samlingsnamn för byggnadsmaterial av mineralfiber som i första hand används för värmeisolering, men även för ljudabsorption. Fibrerna är långa och tunna och bildar en porös massa. Mineralull delas in i två huvudtyper, glasull och stenull, beroende på basmaterial. (källa)
 3. Ett alternativ till glidgjutning är att montera böjbara insatsrör med vulkanisk kross som isolering. (källa)
 4. Golvvärme är ett värmesystem som värmer upp golvet för att sedan avge värme till rummet. Det finns tre typer av golvvärme, luftburen, vattenburen och elektrisk. Förutsättningen för att golvvärme ska vara energieffektiv är att grunden förses med tillräcklig tjock värmeisolering under betongplattan, från 25 cm upp till 40 cm. Certifikat finns för luftburet eller vattenburet golvvärmesystem med P-märkning. (källa)
 5. Grundläggningens uppgift är att bära byggnadens stomme, att hålla fukt och radon borta, och ibland att bidra till husets isolering. Alla typer av grundläggning har historiskt orsakat fuktproblem och sjuka-hus syndrom i stor omfattning, med mögel och röta som följd. tryckimpregnerat doftar då det blir fuktigt eftersom volatila föreningar frigörs vilket kan medför elak lukt i huset. Förutom problem relaterade till fukt kan även grundläggningen tappa bärighet eller få sättningsskador. Det gäller särskilt byggnader på ler- och siltmark med begränsat grundläggningsdjup eller pålningsdjup, men kan förekomma på alla marktyper utom berg. Grunden kan utsättas för tjälhävning vid stark och långvarig kyla, tjälen kan trycka undan vattenmättad sand eller lera med senare sättningar som följd när marken torkar upp. (källa)
 6. Tidigare användes halm som bäddmaterial och stoppning i madrasser (sänghalm). Halm har också använts som skohö, det vill säga som isolering i vinterskor. På vintern sätts traditionellt halmkärvar ut till fåglarna, och julbocken och andra typer av pynt tillverkas av halm till julen. (källa)
 7. Cellerna i hjärnan kan delas upp i två huvudgrupper: nervceller (neuron) och stödjeceller (glia). Dessa huvudgrupper kan i sin tur delas upp i många undergrupper. Det är nervcellerna som skickar information mellan olika delar av nervsystemet, och i människohjärnan kan det finnas så många som hundra miljarder celler av detta slag och lika många stödceller. I äldre forskning trodde man baserat på uppskattningar att det skulle finnas betydligt fler gliaceller (nära en biljon). Detta har i ny forskning motbevisats, antalet gliaceller är ungefär lika stort som antalet nervceller (ungefär 85 miljarder). Gliacellernas funktion är inte helt klarlagd, men de tycks mest stå för isolering av axon, stöd för och näring av nervcellerna. (källa)
 8. Pontus Teiler menar att arbetslöshet, utslagning och isolering är viktiga orsaker bakom huliganism som gör att huliganer söker gemenskap och samhörighet i fotbollsfirmorna. Även andra undersökningar har visat att huliganer till övervägande del kommer från grupper som är socialt marginaliserade, som har lägre utbildning och sämre livschanser. En medlem i firman "Wisemen" (IFK Göteborg) säger att det var gemenskapen som gjorde att han fastnade i våldet. (källa)
 9. Vid samma tid fanns det en livaktig rörelse i Europa som sade sig verka för ökad gemenskap och mot social isolering mellan olika grupper och som lanserade allaktivitetshuset som en lösning: Moderna Museets utställning "Modellen", Gasklockan och Gamla Bro i Stockholm, Paradisio och Fantasio i Amsterdam och Toneby Hall, ett liknande projekt i London.Den 24/1 2015 invigdes äntligen Lunds Allaktivitetshus i lokalen Vilda Väster på Stenmästarevägen 7C - efter 45 års kamp. (källa)
 10. För att förhindra spridning av infektionssjukdomar används smittskydd. Att se till att vattensystem och avloppssystem fungerar på ett sätt som förhindrar spridning av smitta är viktigt. Hygien är också viktigt. Isolering av smittbärande individer är mer eller mindre effektiv beroende på hur smittan sprids. I Sverige har vi en myndighet kallad smittskyddsinstitutet som har till ansvar att se till att landets smittskydd fungerar effektivt i Sverige samt till att sprida information om smittsamma sjukdomar. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.