Kanin Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kanin, varianter, uttal och böjningar av kanin

Kanin synonym, annat ord för kanin, vad betyder kanin, förklaring, uttal och böjningar av kanin.

Synonym till kanin

Vad betyder och hur uttalas kanin

Kanin uttalas kan|in [-i´n] och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av kanin

Singular

kanin
obestämd grundform
kanins
obestämd genitiv
kaninen
bestämd grundform
kaninens
bestämd genitiv

Plural

kaniner
obestämd grundform
kaniners
obestämd genitiv
kaninerna
bestämd grundform
kaninernas
bestämd genitiv

Kanin är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Kanin på Engelska

  • rabbit - myxomatosis, small breed of rabbit

Hur används ordet kanin

  1. Transgena organismer har fått stor användning inom biomedicinsk forskning för att skapa modeller över mänskliga sjukdomar och för att förstå sambandet mellan gener och fysiologi. Även inom avelsindustrin förekommer transgena däggdjur (fr. a. gris, får, get och ko) och fåglar (fr.a. höns) men inga finns idag tillgängliga på marknaden. Det däggdjur som varit närmast att marknadsföras kommersiellt för humankonsumtion var en transgen gris som benämndes EnviroPig i Kanada. Den hade försetts med bakteriegener som kodade för fytas (ett enzym som frigör bundet fosfor) vilket gjorde att grisen kunde utvinna mer fosfor från sin föda och det blev därmed mindre fosfor i dess avföring (därav namnet "miljögris" eftersom den förväntades minska övergödningsproblem). På grund av bristande konsumentintresse och krånglig lagstiftning lade man under 2012 ner projektet, grisarna avlivades och deras DNA frystes ner ifall man skulle vilja framställa dem igen. De enda legalt kommersiella produkterna på marknaden för närvarande (Sep 2012) som härrör från transgena däggdjur är ATryn (R) från get och Rhucin(R) från kanin som är mediciner. (källa)
  2. Grytjakt är jakt i gryt med hjälp av en grythund, eller vid grytjakt på kanin, med hjälp av en tamiller. (källa)
  3. Till husdjur i vidsträcktare bemärkelse räknas bland däggdjuren hovdjuren häst och åsna, svin, nötkreatur, zebu, jak och buffel, får, get, ren, kamel, lama och alpacka, vidare kanin tillhörande gnagarna, samt rovdjuren hund och katt. Bland fåglarna förekommer som husdjur svan, gås, anka, höns, påfågel, pärlhöns, kalkon, duva och struts. Insekterna bi och silkesfjäril räknas även som husdjur. (källa)
  4. Drevprov, för drivande hundar, går ut på att pröva hundens förmåga att spåra upp vilt och driva det mot skytten. Drevskallet är viktigt för att jägarna skall kunna följa drevets riktning. Provtiden kan vara upp till sju timmar och sker under realistiska betingelser med vilt i naturen. Drevjakt bedrivs på hare, kanin, räv, rådjur och hjort (kronhjort och dovhjort). Under de tider på året då rådjursjakt inte är tillåten måste hundarna vara s.k. rådjursrena, d.v.s. att de lärt sig att inte spåra eller driva rådjur. Stövare används aldrig vid rådjursjakt och måste därför alltid vara rådjursrena. Utöver det ordinarie drevprovet ordnas särskilda rävprov och rådjursrenhetsprov för drivande hundar. (källa)
  5. Kaniner, samlingsnamn för vissa arter och släkten i familjen harar men är inte en enhetlig taxonomisk grupp. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.