Kapucinorden synonym, annat ord för kapucinorden, vad betyder kapucinorden, förklaring, uttal och böjningar av kapucinorden.

Vad betyder och hur uttalas kapucinorden

Kapucinorden uttalas kapuc|in|orden äv. kapuc|in|er|orden och är ett substantiv bestämd form.

Ordformer av kapucinorden

Singular

kapucinorden
bestämd grundform
kapucinordens
bestämd genitiv

Variantstavning singular

kapucinerorden
bestämd grundform
kapucinerordens
bestämd genitiv

Kapucinorden är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet kapucinorden

  1. Kapucinorden, lat. Ordo fratrum minorum capucinorum, förkortat OFMCap, är en mendikantorden som 1517 med Leo Xs tillstånd avskildes från franciskanordens huvudgren, observanterna, på grund av interna stridigheter om tolkningen av fattigdomsidealet.
  2. I början av 1500-talet tog den franciskanske munken Matteo di Baschi ett beslut som skulle få långtgående konsekvenser och förändra inte bara hans eget liv, utan även klosterväsendet. Han ville leva ett ännu strängare och enklare liv än det han levde i sitt franciskankloster. Han ville ägna sig åt predikan och att ta hand om de allra sjukaste av de sjuka. Han ville skapa en ny orden. Av rädsla för att hans idé inte skulle bli väl mottagen gömde han sig en tid hos eremiter. Rädslan byttes dock i glädje och år 1525 blev han grundaren av kapucinorden som kom att bli en gren av franciskanorden. Idag finns det cirka 14 000 kapuciner i världen, och av dessa över 500 i Polen. En av de mest omtalade kapucinerna är Padre Pio som år 1918 enligt omstridda uppgifter fick Kristi fem sår på sin kropp och som senare kom att bli helgonförklarad av påve Johannes Paulus II år 2002.
  3. En historisk händelse för kapucinorden i Sverige ägde rum i slutet av 2003. Den 18 och 19 november 2003 samlades alla kapuciner i Skövde för sitt Första kapitel. I närvaro av provincialföreståndare Slawomir Siczek och vice-provincialföreståndare Andrzej Derdziuk från Warszawa diskuterades bland annat stadgar för kapuciner verksamma i Sverige, kapitlets ordning, det pastorala arbetet i Stockholm samt aktuella ärenden. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Kapucinorden Synonymer Betyder Uttal