Kista Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kista, varianter, uttal och böjningar av kista

Kista synonym, annat ord för kista, vad betyder kista, förklaring, uttal och böjningar av kista.

Vad betyder och hur uttalas kista

Kista uttalas kista och är ett substantiv -n kistor – Sammansättningsfog, se resp. ord..

Ordformer av kista

Singular

kista
obestämd grundform
kistas
obestämd genitiv
kistan
bestämd grundform
kistans
bestämd genitiv

Plural

kistor
obestämd grundform
kistors
obestämd genitiv
kistorna
bestämd grundform
kistornas
bestämd genitiv

Kista är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Kista på Engelska

  • chest - coffin, lid

Hur används ordet kista

  1. Till ansvar för brott mot griftefriden dömes den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, öppnar grav eller på annat sätt gör skada på kista, urna, grav eller något annat vilorum för de döda. "Brott mot griftefrid" är ett brott som har straffskalan böter eller fängelse i högst två år enligt brottsbalken 16 kap. 10 §. (källa)
  2. I slutet av mars 2016 öppnade Hemmakväll sin första konceptbutik i Väla Köpcentrum utanför Helsingborg, med sloganen: "En ny värld av godis". Detta är en filmfri butik med endast godis, dryck och presentartiklar. Därefter har konceptbutiker öppnats i Växjö, Kista Galleria och i Emporia i Malmö. (källa)
  3. Hällkista är en rektangulär stenkammare eller gravbyggnad från den senare delen av yngre stenåldern, eller senneolitikum, som även byggdes och användes till bronsåldern period I (ungefär 2400–1500 f.Kr). Hällkistor förekommer även under brons- och järnålder som gravkammare i rösen, högar och stensättningar, men är då oftast i mindre format än de neolitiska. (källa)
  4. Imamer som i särskild mening andliga ledare kallas också de första muslimska århundradenas korantolkare och rättslärda, vilka motsvarar den kristna kyrkans patres ("kyrkofäder"). Dessa indelas efter sin rang i sju klasser, av vilka den första består blott av de fyra stora imamerna, Abu Hanifa (död 767), Malik Ibn Anas (död 795), Ash-Shāfi‘ī (död 819) och Ibn Hanbal (död 855), vilka stiftade var sin av det sunnitiska islams fyra ortodoxa rättsskolor. Till någon av dessa måste varje rättrogen sunnit höra. Hanafiternas rättsskola är den härskande bland turkar och tatarer samt muslimerna i Pakistan, malikiternas i norra Afrika med undantag av vissa delar av Egypten, shafiternas i större delen av Egypten och dessutom i Sydarabien och Indonesien. Hanbaliternas rättsskola, den mest fanatiska, var förr allmän i Mesopotamien, Syrien och Palestina, men har från och med osmanernas uppträdande på 1400-talet mer och mer undanträngts av den hanafitiska riktningen och praktiseras numera i stort sett bara i Saudiarabien. (källa)
  5. En kassakista är en stor järnbeslagen kista tillverkad av ek eller annat hårt och starkt träslag, eller en kista tillverkad helt av järn. Den är försedd med ett konstlås och användes förr i tiden allmänt för förvaring av kontanter och värdeföremål. Särskilt inom de stora köpmanshusen, som innan det moderna bankväsendets utveckling hade hand om en avsevärd del av penningomsättningen, förekom konstmässigt utförda kassakistor med av traditionen helgad plats i omedelbar närhet av firmachefens arbetsplats och stående under hans direkta överinseende. (källa)
  6. Katafalkvagnen var en hästdragen vagn som användes till begravningståg för högt uppsatta personer under 1800-talet. Även under 1900-talets början användes vagnen för att föra de döda till kyrkogården. Vagnen har fått sitt namn från den ställning som likkistan står på, en så kallad Katafalk. (källa)
  7. Kista är en stadsdel belägen i Västerort inom Stockholms kommun. Kista ingår i Rinkeby-Kista stadsdelsområde och gränsar till Akalla, Husby och Rinkeby i samma stadsdelsområde samt Sollentuna och Sundbybergs kommuner. Kista ligger i Kista distrikt. I Kista ingår även området Ärvinge i södra delen av stadsdelen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.