Klinisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder klinisk, varianter, uttal och böjningar av klinisk

Klinisk synonym, annat ord för klinisk, vad betyder klinisk, förklaring, uttal och böjningar av klinisk.

Vad betyder och hur uttalas klinisk

Klinisk uttalas klin|isk och är ett adjektiv -t -a.

Klinisk betyder:

Ordformer av klinisk

Böjning (i positiv) klinisk en ~ + subst. kliniskt ett ~ + subst. kliniska den/det/de ~ + subst. kliniske den ~ + mask. subst.

Klinisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet klinisk

  1. Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor. Båda dessa studerar hur och varför individer åldras, men ur olika aspekter. Ordet gerontologi är sammansatt av de grekiska orden geron (gamling) och logia (kunskap). Det är en relativt ung vetenskap, bara omkring 100 år gammal.[när?] Den nordiska gerontologiska föreningen (NGF) antog följande definition av gerontologin: ”Gerontologi är läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade förändringar i livsprocesser från uppnådd mognad och till individens död. Gerontologi omfattar basalbiologiska och klinisk–medicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner.” (wikipedia.org)
  2. En hemförlossning är en förlossning i en icke-klinisk miljö, vanligtvis det egna hemmet. Det syftar oftast en planerad hemförlossning, där föräldrarna förberett för att föda hemma. Den kan vara oassisterad eller assisterad av barnmorska, doula, familjemedlem eller vän. Oftast avslutas förlossningen även hemma, men ibland sker en överföring till sjukhus. Hemförlossning kan också vara ofrivillig eller planerad, då förlossningen helt enkelt går så snabbt att kvinnan inte hinner in till sjukhus innan barnet är fött. (wikipedia.org)
  3. Diagnos ställs genom genomgående klinisk undersökning och röntgen. Oftast räcker slätröntgen, men om slätröntgen inte kan påvisa fraktur trots symtom/tecken på höftfraktur kan datortomografi eller magnetkameraundersökning utföras. (wikipedia.org)
  4. Begreppet "erektil dysfunktion" anger att erektionen inte fungerar normalt. Vad som räknas som onormalt ställs med andra ord i motsats till föreställningar och förväntningar angående erektion och manlig sexualitet samt samtida uppfattningar om hur sådant bäst bestäms. Modern klassifikation av förmåga eller oförmåga till erektion utgår från biomedicinsk forskning och klinisk praktik, dock med förbehåll att värderingar, kunskaper, och samhällsmoral är föränderliga. Som regel utgår den medicinska praktiken från att det finns en otillfredsställd partner om en man söker för erektil dysfunktion, medan oförmåga till masturbation eller erektion vid tillfälliga sexuella kontakter för den som saknar stadig partner mycket mer sällan uppfattas som ett medicinskt problem. (wikipedia.org)
  5. Det har alltsedan 1910-talet och fram till senare år varit en kontroversiell fråga, om djur kan insjukna i kikhosta eller ej. Under 1930-talet upptäcktes att bakterierna förlorade sin virulens när de upprepade gånger stacks om på agarmedier men den allmänna osäkerheten kvarstod. Senare undersökningar visar att bland andra anubisbabianer (Papio anubis) är känsliga för infektionen och får klinisk kikhosta.. Sedan lång tid tillbaka har många djurparker vaccinerat sina apor mot kikhosta Laboratorieverifierade uppgifter om kikhosta hos vilda djur är osäkra, men kikhosta anges i bland annat Mammals of Africa som sjukdom hos gorilla. Andra djur än apor kan åtminstone under experimentella förhållanden insjukna i luftvägsinfektion med hosta, men det kräver en stor inokulationsdos bakterier och det är osäkert om det sker i det vilda. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.