Kollega synonym, annat ord för kollega, vad betyder kollega, förklaring, uttal och böjningar av kollega.

Synonymer till kollega

Vad betyder och hur uttalas kollega

Kollega uttalas kol|lega [-le´-] och är ett substantiv -n; pl. kolleger el. kollegor.

Kollega betyder:

Ordformer av kollega

Singular

kollega
obestämd grundform
kollegas
obestämd genitiv
kollegan
bestämd grundform
kollegans
bestämd genitiv

Plural

kolleger
obestämd grundform
kollegers
obestämd genitiv
kollegerna
bestämd grundform
kollegernas
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer plural

kollegor
obestämd grundform
kollegors
obestämd genitiv
kollegorna
bestämd grundform
kollegornas
bestämd genitiv

Kollega är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Kollega översättning

Engelska

colleague, collegue

Hur används ordet kollega

  1. Ännu en blockbuster med stora muskler och lite hjärna men till skillnad från mertalet tillkämpat humoristiska genresyskon är Venom-figuren en rätt rolig gynnare. Han är en av Spidermans slagpåsar och har nu alltså – enligt den rådande superhjältelogiken där allt som rör sig får en egen film – förärats en spinn-off som ger honom upprättelse och backstory. Om man som undertecknad bara är yrkesmässigt insatt i Marvels universum är denna svartglänsande och extremt böjliga varelse en ny och upplyftande bekantskap. Självömkande, sarkastisk och befriande amoralisk som ingen annan kollega i skrået. Där de andra levereras med krystad svärta och krystad humor kommer här en punkig super(anti)hjälte som kan backa upp ett hot som att ”jag ska bita huvudet av dig” med att verkligen göra så. (svt.se)
  2. Idag används ordet vanligast i en överförd betydelse och avser då någon form av minnesfest över en nedlagd verksamhet, som en nedlagd butik eller avslutat projekt. Gravöl kan något skämtsamt också användas när man exempelvis firar en kollega som slutar på sitt jobb, eller när ett idrottslag åker ur ett slutspel. (wikipedia.org)
  3. Heroin började tillverkas av läkemedelsbolaget Bayer AG 1899 som lanserade det som ett helt ofarligt och icke vanebildande medel för den som var beroende av morfin. Heroin var klassat som läkemedel i Sverige fram till 1964. Från och med 1988 blev själva användningen av narkotika förbjuden i lag och sedan 1993 kan en användare dömas till fängelse. Det var kemisten, britten Charles Robert Alder Wright som år 1874 uppfann diacetylmorfin, genom att koka ättika och morfin. Dock var det hans tyske kollega Felix Hoffmann som 23 år senare syntetiserade heroin för medicinskt bruk. Enligt en spridd uppfattning skulle varumärket Heroin ha baserats på grekiskans ήρως (hjälte) på grund av att konsumenten kände sig euforisk, men detta är inte belagt. (wikipedia.org)
  4. Orden kollaboratör och kollaborera härstammar från latinets collaborare som bildats av com ’med’ och laborare ’arbeta’. Ett äldre svenskt ord kollaborator, som sällan används idag, betyder medhjälpare, kollega, biträdande präst och assisterande lärare. Kollaboratör har en nedsättande innebörd och syftar på en person som samarbetar med fienden. Ordet är en försvenskning av franskans collaborateur som betyder samarbetspartner, kollega och medhjälpare. Collaborateur är alltså egentligen inte är ett värdeladdat ord utan bara beskrivande men det har sedan andra världskriget även fått betydelsen "en person som under den tyska ockupationen av Frankrike samarbetade med Tyskland". (wikipedia.org)
  5. Kollega (plural kolleger eller kollegor, av latin collega, av prefixet con, med, och legere, utvälja) är en arbetskamrat. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Kollega Synonymer Betyder Uttal

Populärast: