Kollektivtrafik Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kollektivtrafik, varianter, uttal och böjningar av kollektivtrafik

Kollektivtrafik synonym, annat ord för kollektivtrafik, vad betyder kollektivtrafik, förklaring, uttal och böjningar av kollektivtrafik.

Vad betyder och hur uttalas kollektivtrafik

Kollektivtrafik uttalas kol|lekt|iv|traf|ik och är ett substantiv.

Ordformer av kollektivtrafik

Singular

kollektivtrafik
obestämd grundform
kollektivtrafiks
obestämd genitiv
kollektivtrafiken
bestämd grundform
kollektivtrafikens
bestämd genitiv

Kollektivtrafik är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet kollektivtrafik

  1. Med en statlig politik som inriktar sig på att privata transporter inte skall användas som grundläggande transportmedel, är kollektivtrafik det viktigaste transportmedlet i hela landet. Denna politik är nu förstärkt av behovet av att spara bränsle och skydda miljön och är en viktig del i utvecklingen av landet, framför allt eftersom Kuba är mycket beroende av importerad olja. Men transporterna är ett allvarligt problem för staden på grund av dess stora yta, hög befolkningstäthet av människor som använder kollektivtrafik och brist på bussar för att transporterna. Sedan 2006 har situationen för kollektivtrafiken i staden börjat förändras tack vare ny planering och utnyttjandet av denna tjänst, inköp av nya bussar och restaurering av vägnätet. (wikipedia.org)
  2. Pendelparkering eller infartsparkering kallas en parkeringsplats avsedd för pendlare. Här strålar man samman från olika håll, ställer sina egna fordon och fortsätter gemensamt, med kollektivtrafik eller genom samåkning, mot bestämmelseorten. (wikipedia.org)
  3. Kollektivtrafik innebär passagerartrafik som är tillgänglig för allmänheten, till skillnad från enskilda former av transport, som till exempel taxi. Den får inte heller vara begränsad till en viss personkrets på sådant sätt att det krävs särskilt tillstånd för att få åka med. I allmänhet erläggs biljettavgift för resor, även om det finns exempel på avgiftsfri kollektivtrafik, och trafiken kan också ofta vara subventionerad av skattemedel eller liknande. De vanligaste kollektiva färdmedlen är tåg, spårvagn och buss, men även taxi, flyg och sjötrafik kan under vissa omständigheter betraktas som kollektivtrafik. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.