Koloniområde Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder koloniområde, varianter, uttal och böjningar av koloniområde

Koloniområde synonym, annat ord för koloniområde, vad betyder koloniområde, förklaring, uttal och böjningar av koloniområde.

Vad betyder och hur uttalas koloniområde

Koloniområde uttalas kol|oni|om|råde och är ett substantiv.

Ordformer av koloniområde

Singular

koloniområde
obestämd grundform
koloniområdes
obestämd genitiv
koloniområdet
bestämd grundform
koloniområdets
bestämd genitiv

Plural

koloniområden
obestämd grundform
koloniområdens
obestämd genitiv
koloniområdena
bestämd grundform
koloniområdenas
bestämd genitiv

Koloniområde är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet koloniområde

  1. Sjöbergens koloniområde är ett koloniområde i Sandarna i västra Göteborg ovanföröda sten. Koloniområdet är beläget i naturområdet Sjöbergen nära Älvsborgsbrons södra fäste och Kungssten samt i trafikmotet vid uppfarten till Älvsborgsbron. Odlingslotterna tillkom 1976, men redan på 1930-talet ägnade man sig åt smådjurshållning i området. Koloniområdet kan nås från Otterklintsvägen vid Älvsborgsbrons södra fäste eller via promenadstigar från Kungssten. (källa)
  2. Sedan 2005 har fler radhusområden börjat byggas, exempelvis i kvarteret Sparsamheten. Det finns gott om koloniträdgårdar i stadsdelen. Söder om Tyresövägen ligger områdena Listudden (anlagt 1942). De angränsande koloniområdena Odlaren (anlagt 1952) och Eken (anlagt 1953) ligger inom stadsdelen Orhem. Väster om Gamla Tyresövägen ligger Skarpnäcks koloniområde från 1936, med 554 lotter med stugor, lotterna är nästan uteslutande minst 300 kvadratmeter stora, medan stugorna i allmänhet mäter cirka 25 kvadratmeter. Koloniområdet utgör med sina 184 818 kvadratmeter odlad mark ett av de största koloniområdena i Europa. (källa)
  3. År 1904 lyckades Anna Lindhagen övertyga Kungliga Djurgårdsförvaltningen att koloniträdgårdar skulle prövas på ett mer organiserat sätt i huvudstaden. Hon arrenderade ett stycke mark vid Lilla Värtan på Norra Djurgården och 1905 lät hon där anlägga Stockholms första organiserade koloniträdgård, kallat "Värtans koloniområde". Samma år tillkom "Fredhälls trädgårdskoloni" och "Stadshagen" på Kungsholmen. Inget av de tre områdena existerar längre. (källa)
  4. Den sydvästra sluttningen ner mot Årstaviken bebyggdes på 1920-talet med kolonistugor som heter numera Koloniområde Norra Tantolunden, Koloniområde Södra Tantolunden och Koloniområde Tanto Mindre. För att lindra livsmedelsbristen under första världskrigets nödår upplät Stockholms Stad Tantoområdet till enskilda odlare. Många av dem arbetade vid sockerbruket i grannskapet. Placeringen i södersluttningen mer mot Årstaviken lovade goda odlingsresultat. Den branta terrängen krävde dock att man var tvungen att anlägga stödmurar och bygga terrasser. (källa)
  5. Man visar numera stor öppenhet och välkomnar såväl närboende som turister till genomvandring. FGK och dess lokalföreningar ingår i den årliga stora informations- och besöksdagen Tusen Trädgårdar, där också stadsparker, kyrkogårdar, slottsträdgårdar, villaområden och allehanda trädgårdsentusiaster deltar. FGK representeras den dagen även hos Liseberg. Författaren och FGK-medlemmen Sören Skarback har på senare år föreläst runt om i landet, ur delvis göteborgsk synvinkel, om kolonirörelsens historia, i regi av Svenska Turistföreningen med flera. Legendariske läkaren Fritz Stenströms entusiasm och kamp för koloniområdena illustrerar där många liknande eldsjälars verk och tvister inom rörelsen. Bland aktuella tvistefrågor är om rörelsen fullständigt skall marknadsanpassas i avgifter och stugförsäljningspriser, samt hur mycket en enskild förenings stadgar kan avvika från FGK:s - och den gamla vanliga frågan huruvida det är önskvärt med bikupor på områdena. (källa)
  6. Inom området anlades koloniområdena Torpakolonin 1930 och Fräntorpskolonin 1939. Då Östra sjukhuset började byggas 1966 revs Fräntorpskolonin och delar av Torpakolonin. (källa)
  7. I Stadshagen finns Karlbergs-Bro koloniförening, ett av stadens äldsta koloniträdgårdsområden, som grundades 1909. Idag återstår ett mindre område intill Karlbergskanalen öster om Lilla Hornsberg medan merparten av koloniområdena bebyggts och används för andra ändamål. En av de största kolonierna var Stora Hornsbergs trädgårdskoloni, som anlades 1905 och revs 1940-1941. Flera av de gamla kvartersnamn som Lyckan, Lustgården, Paradiset med flera härrör från stadsplanen för Hornsbergs villastad. (källa)
  8. I planerna att utveckla Sahlgrenska sjukhuset och bland annat förbättra kapaciteten för kollektivtrafiken på Per Dubbsgatan vid sjukhuset, har man undersökt flera olika alternativ. Det förslag som rekommenderats är att bygga en biltunnel under Medicinareberget, med ena mynningen i närheten av koloniområdet vid Guldhedsgatan och den andra vid platsen för Karlsrofältet. (källa)
  9. I den närmsta omgivningen återfinns även det särpräglade koloniområdet Sjöbergen som sedan en tid för en aktiv kamp för sin fortsatta existens trots exploateringsplaner av den attraktiva marken. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.