Konsumentupplysning Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder konsumentupplysning, varianter, uttal och böjningar av konsumentupplysning

Konsumentupplysning synonym, annat ord för konsumentupplysning, vad betyder konsumentupplysning, förklaring, uttal och böjningar av konsumentupplysning.

Vad betyder och hur uttalas konsumentupplysning

Konsumentupplysning uttalas kon|sum|ent|upp|lys|ning och är ett substantiv.

Ordformer av konsumentupplysning

Singular

konsumentupplysning
obestämd grundform
konsumentupplysnings
obestämd genitiv
konsumentupplysningen
bestämd grundform
konsumentupplysningens
bestämd genitiv

Plural

konsumentupplysningar
obestämd grundform
konsumentupplysningars
obestämd genitiv
konsumentupplysningarna
bestämd grundform
konsumentupplysningarnas
bestämd genitiv

Konsumentupplysning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet konsumentupplysning

  1. Under televisionens första år utgjorde hem och familj hela tiden en egen programproducerande sektion, med Ingrid Samuelsson som chef men också som reporter och producent. Från 1963 till kanalklyvningen 1969 tillhörde sektionen "hem- och familj- med konsumentupplysning" samhällsredaktionen. Ingrid Samuelsson fortsatte sitt arbete att synliggöra kvinnors villkor. Ett återkommande tema i programmen var kvinnans situation i arbetslivet. Några exempel: "Kvinnans två roller" (1957), "Sämre lön för samma arbete" (1960) och "Kvinnor i arbetslivet" (1961). (källa)
  2. För att kunna göra bra recensioner krävs att man är väl insatt i ämnet och har en djup och bred kunskap inom området, för att kunna värdera det konstnärliga värdet i verket. Någon formell utbildning eller yrkesväg finns inte till yrket. Recensioners betydelse eller funktion är ibland ovisst, men fungerar i huvudsak som en konsumentupplysning. (källa)
  3. I juni 1954 togs beslut om provsändningar med television. I samband därmed presenterade AB Radiotjänst skrivelsen "PM ang. personal för ev. uttagning till teveutbildning". I dokumentet föreslogs att två av Radiotjänsts kvinnor skulle tas ut. Barbro Svinhufvud skulle speciellt studera barn- och ungdomsprogram och Ingrid Samuelsson program om hemmet, särskilt konsumentupplysning, barnavård och allmänna hälsoprogram. I oktober 1954 började sedan de första provsändningarna. Inför televisionens andra försöksår 1955/1956 utökades kretsen med två kvinnor: Marianne Anderberg (då Boman), producent och scripta, och Gun Hägglund, sekreterare. (källa)
  4. VDN startade 1951 som ideell förening finansierad av staten och näringslivet gemensamt och erbjöd jämförande konsumentupplysning baserad på standardiserade provningsmetoder. Resultatet angavs på produkterna i form av s.k. VDN-märkning. (källa)
  5. Statens konsumentråd var ett statligt organ för samordning av konsumentupplysning och konsumentforskning som bildades 1957. År 1973 bildades Konsumentverket och i samband med det avvecklades Statens konsumentråd, Konsumentinstitutet och Varudeklarationsnämnden (VDN). (källa)
  6. HFI ombildades 1957 och fick namnet Statens institut för konsumentfrågor, kort Konsumentinstitutet. Samma år inrättades Statens konsumentråd för samordning av konsumentupplysning och konsumentforskning. 1973 slogs Statens institut för konsumentfrågor ihop med Statens konsumentråd och Varudeklarationsnämnden. Den nya institutionen kallades Konsumentverket. 1976 slogs Konsumentverket ihop med KO-ämbetet. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.