Kontemplativ Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kontemplativ, varianter, uttal och böjningar av kontemplativ

Kontemplativ synonym, annat ord för kontemplativ, vad betyder kontemplativ, förklaring, uttal och böjningar av kontemplativ.

Vad betyder och hur uttalas kontemplativ

Kontemplativ uttalas kon|templ|at|iv [-i´v äv. kån´-] och är ett adjektiv -t -a.

Kontemplativ betyder:

Ordformer av kontemplativ

Böjning (i positiv) kontemplativ en ~ + subst. kontemplativt ett ~ + subst. kontemplativa den/det/de ~ + subst. kontemplative den ~ + mask. subst.

Kontemplativ är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet kontemplativ

  1. Kartusianorden är en romersk-katolsk kontemplativ orden vars namn är avlett från stamklostret Grande-Chartreuse i sydöstra Frankrike, grundat 1084 av Bruno av Köln. Ordensreglerna skrevs 1127 och antogs av det första generalkapitlet 1140. Generalkapitlen leds alltid av priorn i Grande-Chartreuse som i detta sammanhang har titeln generalprior. Generalkapitlen består av samtliga priorer och åtta av dem inväljs som diffinitorer i ett beslutande utskott. (wikipedia.org)
  2. 2. Om romerska-katolska religiösa ordnar, sådana ordnar som inte är apostoliska, det vill säga inte ägnar sig åt utåtriktad verksamhet, utan i stället främst vigt sig åt bön, antingen sådan bön är framför allt liturgisk (benediktinerna) eller mera renodlat kontemplativ (karmeliterna). I östkyrkorna , såväl de med Rom unierade östkyrkorna som de ortodoxa kyrkorna finns endast kontemplativa ordnar, dessa följer ofta Basiliusregeln. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.