Kontrakt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kontrakt, varianter, uttal och böjningar av kontrakt

Kontrakt synonym, annat ord för kontrakt, vad betyder kontrakt, förklaring, uttal och böjningar av kontrakt.

Synonymer till kontrakt

Vad betyder och hur uttalas kontrakt

Kontrakt uttalas kon|trakt [-ak´t] och är ett substantiv -et; pl. kontrakt.

Kontrakt betyder:

Ordformer av kontrakt

Singular

kontrakt
obestämd grundform
kontrakts
obestämd genitiv
kontraktet
bestämd grundform
kontraktets
bestämd genitiv

Plural

kontrakt
obestämd grundform
kontrakts
obestämd genitiv
kontrakten
bestämd grundform
kontraktens
bestämd genitiv

Kontrakt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Kontrakt på Engelska

 • contract - breach of contract, sign (or enter into) a contract
 • [rural] deanery [dean - rural deanery dean

Hur används ordet kontrakt

 1. Men nu väljer målvakten att flytta hem till Sverige. Sirius hörde av sig till målvakten i dagarna och kort därefter bröt Alvbåge sitt avtal med sin cypriotiska klubb för att i stället krita på ett kontrakt med Sirius som sträcker sig över säsongen 2019. (källa)
 2. Bättre än väntat för EricssonBörs Ericssonchefen Börje Ekholm fortsätter att överraska marknaden med starka delårsrapporter. Ericssons tredje kvartal överraskar positivt, precis som de två första. För första gången sedan andra kvartalet 2016 presenterar telekombolaget en vinst efter skatt. Trots att analytikerna trott på ett nettoresultat på minus 167 miljoner kronor blev det ett plusresultat. Ericsson tjänade 2, 7 miljarder kronor efter skatt under det tredje kvartalet, vilket kan jämföras med minus 3, 5 miljarder under samma kvartal i fjol."Vi ser förbättringar inom hela verksamheten", skriver Börje Ekholm i vd-ordet. Omsättningen uppgick till 53, 8 miljarder kronor, mot förväntade 49, 8 miljarder. Ericsson driver fortfarande stora omstruktureringsprogram i form av sparbeting och omförhandlande av olönsamma kontrakt, rapporterar DI. (källa)
 3. För den är här nu, som alltid vid den här tiden en ny säsong med jakt på guld, kamp om uppflyttning och hopp om att klara nytt kontrakt. (källa)
 4. Se till att det finns papper på allt och att det tecknas ordentliga kontrakt, till exempel "Hantverkarformuläret" som innehåller pris, omfattning av arbete, att det finns försäkring med mera. Formuläret är framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier. (källa)
 5. Lars Otto Berg och Ragnar Norrman. Uppsala stifts herdaminne. Stiftshistoriskt uppslagsverk från reformationen till nyaste tid, Serie II. Pastorat och präster. Band 7 Fjärdhundra kontrakt 1593-1991 Utg. av Stiftshistoriska kommittén i Uppsala. 1997. 638 sidor. (källa)
 6. Indelningsverket var ett personalfinansieringssystem inom svenska staten och försvaret grundat på naturahushållning. Innan det svenska samhället hade frångått naturahushållning bestod kronans inkomster i första hand av råvaru- och livsmedelsprodukter, vilka inte på enkelt sätt kunde omsättas i kontanter. För att bäst dra nytta av dessa inkomster konstruerades ett system där inkomster samlades in ute i landet och fördelades direkt till ämbetsmän och befattningshavare. Ofta knöts specifika områdens avkastning direkt till någon förmånstagare. I fallet med den indelta armén och indelta kronobåtsmän för flottan skapades rotar bestående av två till fem hemman vilka själva skaffade en soldat (eller båtsman) och underhöll denne med torp och extra stöd. Officerare fick liknande arrangemang. Exakta villkor skrevs i ett kontrakt mellan rotens bönder och soldaten. (källa)
 7. Med jaktmark menas en jordbruksfastighet eller skogsfastighet. I Sverige är jakträtten kopplad till markägandet och ibland hanterad av ett viltvårdsområde. En markägare är därför även jakträttsinnehavare på sin fastighet. Om markägaren själv inte jagar eller är en juridisk person, till exempel ett skogsbolag kan jakträtten upplåtas mot betalning åt annan person eller en jaktklubb. Sådana jakträttsupplåtelser kallas felaktigt för jaktarrende i folkmun (läs mer under arrende). En jakträttsupplåtelse upprättas med ett kontrakt och ger jaktarrendatorn suverän tillgång till jakträtten i markägarens ställe. I kontraktet ingår ofta att jaktarrendatorn även skall bedriva en adekvat viltvård. En jakträttsupplåtelse av arrendetyp gäller oftast över en flerårsperiod. Av Sveriges c:a 260 000 jägare arrenderar c:a hälften sin jaktmark av skogsbolagen, staten (Sveaskog), stiften m.fl. Den andra hälften jagar på mark de själva eller deras släktingar äger. (källa)
 8. Att arrendera jordbruksmark, som var vanligt i det feodala Europa, förekommer fortfarande, men idag mot kontant betalning till jordägaren. I dag arrenderar självägande bönder ofta tillskottsmark av personer som äger jordbruksmark, men som inte driver eget jordbruk (exempelvis någon som lagt ner sin gård, eller ärvt mark). Detta kallas för sidoarrende och är mycket vanligt, dessa löper vanligen på 1-5 år. Bönder som arrenderar jordbruksmark med bostad (gårdsarrende) förekommer i viss utsträckning, även om jordägarnas tveksamhet inför arrendatorns mycket starka besittningsskydd har gjort det mer ovanligt. Ofta är det stift och liknande institutioner som upplåter gårdsarrenden på långa kontrakt (vanligen 5 eller 10 år). (källa)
 9. Att förhandla och företräda någon är ett viktigt inslag i juristers arbete. Bolagsjuristen företräder sitt företag när avtal och kontrakt ska tecknas med kunder eller andra företag. En jurist som arbetar i domstol företräder sin klient i olika mål. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.