Konverter Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder konverter, varianter, uttal och böjningar av konverter

Konverter synonym, annat ord för konverter, vad betyder konverter, förklaring, uttal och böjningar av konverter.

Vad betyder och hur uttalas konverter

Konverter uttalas kon|verter [-värt´-] och är ett substantiv -n konvertrar.

Konverter betyder:

Ordformer av konverter

Singular

konverter
obestämd grundform
konverters
obestämd genitiv
konvertern
bestämd grundform
konverterns
bestämd genitiv

Plural

konvertrar
obestämd grundform
konvertrars
obestämd genitiv
konvertrarna
bestämd grundform
konvertrarnas
bestämd genitiv

Konverter är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet konverter

  1. Ett järnverk eller stålverk är en industriell anläggning för järn- och stålproduktion. Ett järnverk använder i dag järnmalmspellets som utgångsmaterial och omvandlar i det masugnen till flytande råjärn (tackjärn). Därefter förädlas råstålet i stålverket i en LD-konverter till stål. Slutprodukten är göt, handelsstål eller specialstål. Det fanns år 2008 bara två sådana anläggningar i Sverige: Luleå och Oxelösund. (wikipedia.org)
  2. Konverter (metallurgi) – en tippbar ugn som används vid bland annat ståltillverkning (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.