Konvertering Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder konvertering, varianter, uttal och böjningar av konvertering

Konvertering synonym, annat ord för konvertering, vad betyder konvertering, förklaring, uttal och böjningar av konvertering.

Synonymer till konvertering

Vad betyder och hur uttalas konvertering

Konvertering uttalas kon|vert|er|ing och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av konvertering

Singular

konvertering
obestämd grundform
konverterings
obestämd genitiv
konverteringen
bestämd grundform
konverteringens
bestämd genitiv

Plural

konverteringar
obestämd grundform
konverteringars
obestämd genitiv
konverteringarna
bestämd grundform
konverteringarnas
bestämd genitiv

Konvertering är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet konvertering

  1. Den traditionella svenska areaenheten tunnland motsvarar 0,4936 hektar, men i dagligt tal använde man (inom jordbruket) ofta en 2:1-konvertering mellan de båda enheterna. (wikipedia.org)
  2. Alla riktningar inom judendomen accepterar konvertiter, men har olika krav för konvertering. Den ortodoxa judendomen har de mest strikta kraven och kräver att konvertiter accepterar halacha, den judiska lagen fullt ut. (wikipedia.org)
  3. Katolska kyrkan har existerat i Sverige sedan medeltiden. Den förste kände missionären var Ansgar på 800-talet, men först under 1000-talet började kyrkan på allvar slå rot i landet. Under 1500-talet reformerade kung Gustav Vasa Uppsala kyrkoprovins till det som kom att kallas Svenska kyrkan och utropade sig själv som kyrkans överhuvud. Efter en övergångsperiod proklamerade Svenska kyrkan sig själv som en luthersk kyrka. Romerska katoliker bannlystes och kriminaliserades fram till toleransediktet 1781. År 1860 avkriminaliserades konvertering av svenska medborgare till romersk-katolska kyrkan. (År 1951 tilläts utträde ur Svenska kyrkan utan inträde i annat kristet samfund.) År 1977 försvann det sista lagförbudet mot romersk-katolska kloster. Katolska kyrkan i Sverige företräds av Stockholms katolska stift, som formellt upprättades 1953. (wikipedia.org)
  4. Konvertering (religion) – att gå från att mer eller mindre aktivt ha bekänt sig till en trosuppfattning till att aktivt bekänna sig till en annan trosuppfattning (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.