Kortfattad synonym, annat ord för kortfattad, vad betyder kortfattad, förklaring, uttal och böjningar av kortfattad.

Synonymer till kortfattad

Hur används ordet kortfattad

  1. Modellen är grundad i egna studier av Hård af Segerstad samt på Wilbur Schramms kommunikationsmodell från 1961, en modell som är något mer kortfattad i beskrivandet av förhållandet bärare till mottagare, men som i gengäld beskriver en tvåvägskommunikation, något som inte är det centrala för denna artikel och som därmed inte vidare berörs. Hård af Segerstads modell innehåller en stark betoning på förståelseprocessen och att mottagarens sedan barnsben upparbetade informationssystem är den viktiga delen i att förstå den information som överförs. Det här är en mycket kort sammanfattning av Hård af Segerstads tankar om informationsöverföringens dilemman i samband med kommunikation. (wikipedia.org)
  2. En klädkod är motiverad vid en mer formell tillställning, där det inte är självklart för gästerna vilken klädnivå som är lämplig. Syftet med en klädkod är alltså att underlätta för gästerna och undvika att några gäster känner sig obekväma som ett resultat av avvikande klädsel. Det är därför viktigt att använda en etablerad klädkod vars betydelse är välkänd, eftersom syftet annars går förlorat. Vanligen anses det mindre lämpligt att uttryckligen skriva ut vad som skall bäras, eftersom en klädkod endast anger nivån på klädseln, i en kortfattad inbjudan kan platsen även vara begränsad. Vid informella fester i en etablerad vänkrets behöver vanligen inte någon klädkod anges. (wikipedia.org)
  3. Engstrand, Olle (2007). Fonetik light: kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144043999  (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Kortfattad Synonymer Betyder Uttal