Kringvandrande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kringvandrande, varianter, uttal och böjningar av kringvandrande

Kringvandrande synonym, annat ord för kringvandrande, vad betyder kringvandrande, förklaring, uttal och böjningar av kringvandrande.

Vad betyder och hur uttalas kringvandrande

Kringvandrande uttalas kring|vandr|ande oböjligt och är ett adjektiv.

Ordformer av kringvandrande

Böjning (i positiv) kringvandrande en/ett/den/det/de ~ + subst.

Kringvandrande är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Kringvandrande på Engelska

  • wandering, roaming

Hur används ordet kringvandrande

  1. Ordet gränd användes även av de kringvandrande skinnarna från Malung som beteckning på ett skinnarlags arbetsdistrikt. (källa)
  2. En gycklare (eller narr, lekare) var under medeltiden en kringvandrande spelman och underhållare. (källa)
  3. Behandlingen bestod vanligen i att smörja illaluktande oljor i underlivet och väldoftande ämnen som luktsalt kring näsan, då man antog att omtöcknande ångor från den kringvandrande livmodern påverkade hjärnan. Franz Mesmer började i slutet 1700-talet använda seanser som botemedel, då han antog att hysterin uppstod på grund av den animala magnetismen. Paul Briquet och Jean Martin Charcot började använda hypnos. Hans lärjunge Pierre Janet observerade att sjukdomen främst drabbade vissa typer av kvinnor och menade att den var kopplad till vissa personlighettyper. Joseph Breuer och Sigmund Freud betonade i stället traumatiska barndomsupplevelser som bakgrunden till hysteri. (källa)
  4. Den fullkomliga försakelsen av all jordisk egendom, äktenskap och köttätande ålåg inte hela församlingen, utan endast några få, de fullkomliga (perfecti). Bland perfecti upptogs man genom det för katarerna mest egendomliga bruket av deras enda sakrament, consolamentum, andedopet – dop, konfirmation, prästvigning och (om det mottogs på dödsbädden) sista smörjelsen i en enda ritual genom handpåläggning av de närvarande perfecti. Både män och kvinnor kunde ta emot andedopet.. Efter consolamentum tog de avstånd från alla materiella ägodelar och levde ett mycket enkelt och andligt liv och avstod från att äta kött. Som prästvigda kunde de resa omkring två och två och ge andlig tröst till lokalbefolkningen, alltid på det lokala språket och inte som den katolska kyrkan på latin, eller förmedla andedop. Många tog detta dop på dödsbädden på grund av den kraftigt förändrade livsföring det innebar. Andra försatte sig efter att de andedöpts i endura, det vill säga de svälte sig till döds (en av katolikernas huvudanklagelser mot katarerna). Bland perfecti var katarernas kringvandrande apostlar bärarna av hela rörelsen. De var vandrarpredikanter. Den stora massan, de troende (credentes), kunde i det yttre förbli i sina yrken och i katolska kyrkan, bara de sökte sin andliga vård hos sina apostlar. (källa)
  5. Kolportage är en benämning på utbjudande av litteratur genom kringvandrande försäljare, som var en vanlig form för litteraturspridning på 1800-talet. Verk som utbjöds på detta sätt var vanligen av låg klass, varför kolportageböcker även fått innebörden "sämre litteratur", och man betraktar t. o. m. kolportageromanen som en särskild genre inom triviallitteraturen. Detta var ofta regelbundet utkommande häften, fyllda med romantik och till dess utmärkande drag hör onyanserad personalteckning, händelsemättad intrig, markanta våldsinslag, sentimentala kärlekshistorier och bristfälligt språk. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.