Krut Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder krut, varianter, uttal och böjningar av krut

Krut synonym, annat ord för krut, vad betyder krut, förklaring, uttal och böjningar av krut.

Vad betyder och hur uttalas krut

Krut uttalas krut och är ett substantiv -et.

Krut betyder:

Ordformer av krut

Singular

krut
obestämd grundform
kruts
obestämd genitiv
krutet
bestämd grundform
krutets
bestämd genitiv

Krut är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Krut på Engelska

  • gunpowder

Hur används ordet krut

  1. Gevär med räfflade pipor var allmänt i användning från mitten av 1800-talet. Räfflingen gav kulan rotation och en stadig gång genom luften. De tidigare sfäriska kulorna ersattes med avlånga ovala kulor varvid kulornas precision ökades. Den därvid förlängda kulan gav en kraftigare rekyl, och då man samtidigt ställde allt högre krav på hög utgångshastighet och kraftiga krutladdningar, började man på 1860-talet att minska kalibern till 10,5–18 mm och sedan man infört röksvagt krut på 1880-talet till 6,5–8 mm. En förutsättning för detta var enhetspatroner och bakladdade gevär. (källa)
  2. Det äldsta medel som användes för att lösgöra berg av sådan hårdhet att det inte med hjälp av hackor, kilar och spett direkt kunde brytas, var genom eld. Genom att kraftigt hetta upp berget blev detta sprött och kunde brytas med bl.a. järnspett. Denna metod kallas tillmakning och har allmänt använts i många gruvor i Sverige såväl som utomlands. I Sala användes den ända fram till senare hälften av 1870-talet. Vid tillmakning blir berget brytbart utan att någon nedkylning med vatten är nödvändigt. Även om enstaka belägg finns för att vattenbegjutning använts, så tillhör det undantagen. I Sverige började krut användas för malmbrytning i slutet av 1600-talet men blev allmänt först under 1700-talet. (källa)
  3. Helvetesmaskin kallades sedan slutet av 1600-talet ett med krut, bomber eller andra sprängämnen utrustat fartyg, som drevs eller fick flyta mot broar, dammar och dylikt, där det genom stöten exploderade och åstadkom förödelse. Numera menar man med helvetesmaskin vanligen ett för åstadkommande av en oväntad och förstörande explosion avsett mordverktyg, till exempel en med ett explosivt ämne fylld låda, vilken efter en viss beräknad tid exploderar. De användes vid attentat av anarkister i 1800-talets Ryssland, så kallade nihilister. (källa)
  4. Knallpulver är svagt krut som används för att få leksakspistoler att smälla när de avfyras. Knallpulver brukar säljas antingen som remsor - tunna kapslar fixerade på pappersband (pistolen matar då fram bandet någon centimeter mellan avfyrningarna) eller som toroidformade kassetter som fästs i en revolvertrumma i leksaksvapnet. (källa)
  5. Kollergångar användes i en rad fabriker: I krutkvarnarna maldes krut, i eternitfabrikerna bearbetades asbesten genom samma metod, och i en annan anläggning pulvriserades gipsstenar för framställning av gipsskivor. I sulfitfabrikerna krossades och maldes trävirket under de rullande cylindrarna, och så vidare. Ett annat exempel är oljekvarnen på Waldemarsudde i Stockholm, där en väderkvarn drev en kollergång som mosade linfrön. (källa)
  6. Krut är ett samlingsnamn på olika explosivämnen med egenskapen att kunna brinna (och därigenom utveckla gaser) i slutna utrymmen utan yttre tillförsel av syre/oxidationsmedel. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.