Kurva Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kurva, varianter, uttal och böjningar av kurva

Kurva synonym, annat ord för kurva, vad betyder kurva, förklaring, uttal och böjningar av kurva.

Synonymer till kurva

Vad betyder och hur uttalas kurva

Kurva uttalas kurva och är ett substantiv -n kurvor.

Kurva betyder:

Ordformer av kurva

Singular

kurva
obestämd grundform
kurvas
obestämd genitiv
kurvan
bestämd grundform
kurvans
bestämd genitiv

Plural

kurvor
obestämd grundform
kurvors
obestämd genitiv
kurvorna
bestämd grundform
kurvornas
bestämd genitiv

Kurva är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Kurva på Engelska

 • curve - growth curve
 • curve - the cars met at a sharp bend in the road

Hur används ordet kurva

 1. Geodet (matematik) – en kurva som uppfyller villkoret att längden av varje tillräckligt kort avsnitt av kurvan har minimal längd. (källa)
 2. En helix är en typ av spiral i tre dimensioner som utgår från en kurva som kränger sig runt en axel i en skruvliknande form. Helixformer förekommer bland annat i DNA-molekylen, i spiraltrappor och i organiska fibrer. (källa)
 3. När syrgasmolekyler binder till normalt hemoglobin underlättar detta för flera syrgasmolekyler att binda - hemoglobinets affinitet för syrgas ökar. När syrgas binder, sker en konformationsändring hos hemoglobinet - proteinet ändrar form. De övriga av de fyra subenheterna kan då lättare binda en syrgasmolekyl till sig. Detta är orsaken till formen på den klassiska sigmoidala kurva som är resultatet om man plottar mättnadsgrad mot syrgashalt. (källa)
 4. Hexagon, sexhörning, är en polygon som består av sex linjestycken, som bildar en sluten kurva. Vinkelsumman i en hexagon är 720° och varje hörn i en regelbunden hexgon har alltså innervinkel 120°. Namnet kommer från grekiskans hexa = sex. (källa)
 5. Karnis (av grekiskans koronis, liten krans) är en listprofil som består av en konkav och en konvex del, det vill säga en S-kurva eller omvänd S-kurva. Om den övre delen är konvex kallas karnisen stigande, om den övre delen är konkav kallas karnisen fallande. (källa)
 6. Inom analytisk geometri betecknar hörn en punkt på en kurva, där derivatan gör ett språng. (källa)
 7. På väderkartor markeras kallfronter med en blå kurva med trianglar som pekar i frontens färdriktning. (källa)
 8. Krökning är måttet på en kurvas, ytas eller annan flerdimensionell ytas (mångfalds) böjning, dvs. hur kurvan skiljer sig från en rät linje eller (hyper)plan. (källa)
 9. Exempel på slutna kurvor är cirklar och ellipser. En kurva som är både sluten och enkel säges helt enkelt vara en enkel sluten kurva, eller en Jordankurva. Enligt Jordans kurvsats delar en sådan kurva in ett plan i två delar, en inre och en yttre del. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.