Kvantitet Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder kvantitet, varianter, uttal och böjningar av kvantitet

Kvantitet synonym, annat ord för kvantitet, vad betyder kvantitet, förklaring, uttal och böjningar av kvantitet.

Synonym till kvantitet

Andra språk

Kvantitet på Engelska

  • quantity - industry consumes large quantities of fuel oil

Hur används ordet kvantitet

  1. Handeln med råvaror genomförs huvudsakligen med terminskontrakt på börser där varans kvalitet och kvantitet är standardiserad. (källa)
  2. Den kinetiska energin är en skalär kvantitet. (källa)
  3. Snaps eller nubbe är en mindre kvantitet brännvin, vanligen så mycket som bildar en munfull eller en klunk, även kallad (brännvins)sup eller dram. Snapsen dricks vanligen ur ett mindre glas avsett för ändamålet, spetsglas eller snapsglas. I ordet snaps kan också inbegripas både drycken och glaset. Snaps är enligt Systembolaget även ett annat namn för kryddat brännvin. (källa)
  4. Alla versfötter på upp till fyra stavelser kategoriserades och namngavs först i Antikens Grekland. Grekernas versfotslära grundade sig på kvantitet, på skillnaden mellan lång och kort stavelse. I modernare europeisk verslära har man övertagit namnen, men bygger istället kategoriseringen på kvalitet, på skillnaden mellan stark och svag tryckaccent. (källa)
  5. Inom matematiken är en storhet som är kontinuerlig en storhet som är sådan att man alltid kan finna en annan storhet som skiljer sig från den förra med en kvantitet som är mindre änågon ändlig storhet. (källa)
  6. Konto är inom bokföring och redovisning en etikett som används för att bokföra och rapportera en kvantitet av nästan vad som helst. Oftast handlar det om notering av en summa pengar som ägs av eller är utlånad till en person eller annan enhet. Det kan beteckna en summa pengar som verkligen bytt ägare, eller så kan det stå för ett uppskattat värde av tillgångar, eller en kombination av dessa. Beloppet på ett konto kallas saldo. (källa)
  7. Kvantitet är ett slags egenskap som framträder i form av mängd eller storhet och är ofta mätbar. Den tillhör en klass grundbegrepp där även kvalitet, substans, förändring och relation ingår. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.