Labb Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder labb, varianter, uttal och böjningar av labb

Labb synonym, annat ord för labb, vad betyder labb, förklaring, uttal och böjningar av labb.

Synonymer till labb

Vad betyder och hur uttalas labb

Labb uttalas labb och är ett substantiv -en -ar  fågel   djurfot; näve, stor hand.

Ordformer av labb

Singular

labb
obestämd grundform
labbs
obestämd genitiv
labben
bestämd grundform
labbens
bestämd genitiv

Plural

labbar
obestämd grundform
labbars
obestämd genitiv
labbarna
bestämd grundform
labbarnas
bestämd genitiv

Labb är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Labb på Engelska

 • lab
 • mitt, paw
 • skua (jaeger - US)

Hur används ordet labb

 1. Kustlabben förekommer cirkumpolärt och dess utbredningsområde omfattar Norra ishavets samt norra Atlantens kuster och öar. Den häckar vid Alaskas, Kanadas, Grönlands, Islands, Norges, Sveriges, Finlands, och Rysslands kuster, på tundran i norra Kanada och norra Ryssland, samt i norra Storbritannien och på Färöarna.
 2. I flykten glider kustlabben ofta långsamt likt en falk och flaxar med lugna tag. Vid kraftigare vind kantrar den och flyger i vida bågar likt en lira tätt över vågorna.
 3. Kustlabben häckar på öppen torr tundra, men även fuktigare områden nära floder och sjöar, på kusthedar och på karga klippiga öar och kustlinjer. Utanför häckningstid lever den i kustområden eller långt ute till havs och kustlabben tenderar att förekomma närmre kusten än andra labbar. Den observeras sällan över land, men det kan ske under flytten eller efter extrema väderleksförhållanden som tyfoner och liknande.
 4. På vissa platser med goda häckningsförutsättningar förekommer kolonier av kustlabb. Den lägger vanligtvis de ett till två äggen (kullar med upp till fyra förekommer) i en grund fördjupning direkt på marken eller i ett övergivet måsbo. Äggen, som ruvas i 24–28 dygn, är päronformade, oftast med brungrönaktig grundfärg och med bruna fläckar. Dunungarna lämnar boet direkt och tas om hand av båda föräldrarna. Staav och Fransson (1991) hävdar att de blir flygga efter 25–30 dygn medan Wahlberg (1993) menar att de blir flygga först efter 42 dygn. Ofta överlever bara en unge, föräldrarna lägger bara en kull per häckningssäsong. Juvenilerna flyttar före de adulta fåglarna. De lever sina första år till havs och häckar första gången vid fyra till fem års ålder.
 5. Som andra labbar lever kustlabben bland annat av kleptoparasitism och förföljer måsar och tärnor för att få dem att spy upp krävans innehåll eller släppa ett byte, som labben sedan fångar i flykten. Under häckningsperioden jagar paret ofta tillsammans. Deras föda består mest av fisk, men de tar även fåglar som vadare, alkor och andra mindre havslevande fåglar. På häckningsplatserna tar de även smågnagare och ibland insekter och bär.
 6. Kustlabben har ett mycket stort utbredningsområde och en mycket stor global population. En grov uppskattning ger att den globala populationen består av 500 000–10 000 000 individer. Dess utvecklingstrend bedöms som stabil varför Birdlife International kategoriserar arten som livskraftig (LC).
 7. Sedan 2015 upptas kustlabb på svenska Artdatabankens rödlista som nära hotad (NT). Beståndet uppskattas till mellan 900 och 1 340 häckande individer.
 8. När labben nämns i äldre texter kan det vara svårt att avgöra vilken art det rör sig om. Den har haft en rad lokala namn och har ofta betraktats som en mörk trut eller mås. Linné skrev så här om labben i en text från hans resa till Västergötland 1746.
 9. Precis som Linné menade Nils Gissler också att labben försvarades av fiskare och han skrev i sin text Anmärkningar om Labben från 17 november 1753 att "När Labben saknas alldeles, blir svagt år för Fiskaren, derföre är ej underligt, att han är för Fiskaren kärkommen och försvaras, när någon vill fånga honom.". (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.