Hand Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder hand, varianter, uttal och böjningar av hand

Hand synonym, annat ord för hand, vad betyder hand, förklaring, uttal och böjningar av hand.

Synonymer till hand

Andra språk

Hand på Engelska

 • hand - the terminal part of the upper limb of humans and other primates, hand luggage, sew by hand, walk hand in hand, wash one', s hands

Hur används ordet hand

 1. Det är mitt jobb som åkare att köra de här loppen. Vi har en skör produkt som vi måste ta hand om, sa norrmannen. (källa)
 2. Jag anser inte att man i första hand ska skada någon för att befria djur, men vi har heller inte kommit i den situationen där vi har behövt använda våld. (källa)
 3. Man ska ta väl hand om djuren genom hela processen inför slakt. Skulle det vara så att ovanligt många djur skadas, då är det något som är galet, säger Ulrika Lind. (källa)
 4. Välkommen att se dig om i Rådhuset på egen hand. Du får se de historiska fönstren, gamla porträtt, handmålade ordspråk och de pampiga salarna. Med den digitala guiden i appen Guide Helsingborg kan du lära dig mer om Rådhuset. (källa)
 5. Historien är stark, inte minst tack vare Lepages förmåga att berätta i bilder. Här möter vi den ena suggestiva bilden efter den andra. De smidiga scenövergångarna förvandlar en polisstation till en grisfarm på fyra sekunder, liksom ett socialkontor blixtsnabbt blir en gränd med soptunnor. En drömsekvens med en kanot som lyfts upp och sedan vänds upp och ner där de båda skådespelarna i ultrarapid firar ner sig är anslående. Allt detta utan Lepages sedvanliga high tech, här får den 32 man starka ensemblen skifta scener för hand. (källa)
 6. Men för det stora flertalet av diktens män har ej konsten denna allt uppslukande makt. De flesta poeter hava flera hjärtblad än poesiens, och tillvaron är för dem ej blott material för nyskapelse, för dikter och skådespel, men intressant i och för sig, som en spännande kamp att utkämpa för den praktiska deltagaren eller en spännande rebus att tyda för begrundaren. För Strindberg har livet haft båda dessa eggelser. Det var en tid, då han framför allt var agitator på torget och hans konst ett alltid passionerat, ej sällan bullersamt och smaklöst inlägg i "världsförbättrarbråket". Det har senare kommit en annan tid, då han framför allt vill vara forskare eller kanske snarare "vetenskaplig upptäckare" – yrket är vanskligt nog – och då de vetenskapliga hypotesernas berusning blivit hans ingivelse. Så gott som aldrig var han uteslutande artist, ensamt ledd av konstnärligt skaparbehov, nästan alltid i första hand undrare, frågare, motsägare, teoretiker. (källa)
 7. Efter hand blev samhället fastare organiserat och tätare befolkat. Mellan stater organiserades utlämningsavtal. Behovet av fredlöshet som instrument försvann. Mellan ca 1750 och slutet av 1800-talet försvann fredlöshet bl.a. ur brittisk och svensk rätt. (källa)
 8. Möjligheten till tidig fosterdiagnostik skapar en särskild typ av frågor. Det har hävdats att fostret har intresse av att inte bli född med svåra sjukdomar och handikapp, och att detta skulle påverka avvägningen mellan barnets och föräldrarnas intresse. Handikapporganisationer har reagerat kraftigt mot detta synsätt och ser det som att frågan mer gäller föräldrarnas möjlighet och intresse av att ta hand om ett handikappat barn. Även barns rätt att födas välkomna förs fram i debatten. De föräldrar som inte har den psykiska beredskapen att ta hand om ett barn, friskt eller handikappat, har dåliga förutsättningar att ge barnet en god uppväxt. (källa)
 9. Att lära sig något genom exempel eller liknelser kräver att man kan bortse från oväsentligheterna, att man på egen hand kan skapa en användbar abstraktion, och sedan känna igen andra situationer där den kan användas. (källa)
 10. Bruket att uppta i barns ställe går synnerligen långt tillbaka i tiden och har förekommit hos de flesta folk. Den moderna etnologiska forskningen har jämfört adoptionen med rättsverkningarna av de s.k. gruppäktenskapen, där barnen tillhörde hela gruppen gemensamt, men efter hand upptogs i dess särskilda familjer utan hänsyn till biologiskt släktskap. Grunden till ett dylikt upptagande var inte bara önskan att ha barn, utan framför allt att förplikta den adopterade att utföra den religiösa offertjänst, som tillhörde familjen och som ofta stod i sammanhang med föreställningarna om livet efter detta och den avlidnes ro i graven. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.