Lax Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder lax, varianter, uttal och böjningar av lax

Lax synonym, annat ord för lax, vad betyder lax, förklaring, uttal och böjningar av lax.

Synonymer till lax

Hittade 2 varianter av ordet lax:

Vad betyder och hur uttalas lax

Lax uttalas lax och är ett substantiv -en -ar.

Lax betyder:

Ordformer av lax

Singular

lax
obestämd grundform
lax
obestämd genitiv
laxen
bestämd grundform
laxens
bestämd genitiv

Plural

laxar
obestämd grundform
laxars
obestämd genitiv
laxarna
bestämd grundform
laxarnas
bestämd genitiv

Lax1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas lax

Lax uttalas lax och är ett adjektiv -t -a.

Lax betyder:

Ordformer av lax

Böjning (i positiv) lax en ~ + subst. laxt ett ~ + subst. laxa den/det/de ~ + subst.

Lax2 är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Lax på Engelska

 • salmon

Hur används ordet lax

 1. Laxen tillbringar större delen av sitt liv relativt ytligt, på djup mellan 5 och 15 meter, men den gör många men kortvariga djupdykningar när den söker föda, inte sällan ned till 50 meter och ibland ända ned till 200 meter. Den vuxna laxens huvudföda utgörs av större kräftdjur och småfisk medan ynglen livnär sig av larver och kräftdjur. Under lekvandringen uppströms äter laxen vanligtvis inget. (källa)
 2. Gyrodactylus salaris eller laxdjävul är en plattmaskart som beskrevs av Malmberg 1957. G. salaris ingår i släktet Gyrodactylus, och familjen Gyrodactylidae. Det är en ektoparasit som utvärtes parasiterar på Atlantlax under dess vistelse i sötvatten. Parasiten är mycket liten (<, 1mm) och sätter sig företrädesvis på laxens hud och fenor. Parasiten fäster i huden med hjälp av en opisthaptor, ett organ med sexton vassa krokar som sitter i bakänden på masken. Den livnär sig av att äta slem samt olika typer av celler från fiskens yttersta hudlager. G. salaris kan parasitera lax av alla åldrar, men laxungar lider av högst dödlighet. (källa)
 3. Gravad lax eller gravlax är en nordisk maträtt bestående av lax som gravats, det vill säga som fått ligga svalt i en blandning av salt och socker i några dagar. Dill eller örtkryddor kan även tillsättas för smakens och utseendets skull. Gravad lax som maträtt har även fått viss spridning utanför de nordiska länderna. (källa)
 4. Olika odlingstekniker har olika förutsättningar och behov. Det är vanligt att olika odlingstekniker fungerar som komplement till varandra. Exempelvis produceras yngel av laxfiskar i landbaserade fiskodlingar var man har tillgång till sötvatten och bättre möjlighet att kontrollera fiskens livsmiljö. När ynglen i ett senare skede smoltifierar (morfologisk och fysiologisk anpassning till ett liv i marina förhållanden) och kräver större vattenvolymer så flyttas de ut till havet för uppväxt, vanligen i öppna kassar. Detta system är en avspegling av laxens naturliga livscykel, var laxen vandrar ut till havet efter smoltifiering i sötvatten i älven. (källa)
 5. Gyrodactylus är ett släkte i klassen monogena sugmaskar bland plattmaskarna. Det är sötvattenlevande parasiter som angriper framför allt yngel. Laxdjävul (G. salaris) angriper i synnerhet lax. (källa)
 6. Lagan har främst varit känt för sitt laxfiske. Under 1200-talet uppbar kungen årligen 1.200 laxar i skatt från fisket i Lagan. Laxen var då fattigmansmat och det berättas från trakterna att bönderna inte fick sätta lax på bordet oftare än två gånger i veckan, annars protesterade drängar och pigor. (källa)
 7. Fiskolja är en olja som utvinns ur fisk som sill, makrill, lodda, lax och sardiner genom kokning, pressning och centrifugering. (källa)
 8. Vandringsfisk är fiskarter som företar tydlig årstidsbunden fiskvandring. Lax, öring och asp är exempel på fiskar som växer till sig i havet och sedan vandrar upp längs vattendrag för att leka. Omvänt mönster kan ses hos ålen, vars yngel följer golfströmmen till svenska kusten, letar sig upp i älvar och sjöar för växa till sig och därefter återvända till havs för sin lek. Gemensamt för vandringsfiskar är att fri passage mellan älvar, sjöar och hav är av stor vikt och att olämpligt upprättade vandringshinder kan utplåna hela populationer. (källa)
 9. Köttet är fett och välsmakande samt påminner om laxens. Fisken fås som bifångst vid fiske efter annan fisk. (källa)
 10. Många typer av rom används som livsmedel. Rom från havslevande djur, som rom från kummel, sjurygg och lax, är särskilt rik på omega-3-fettsyror. Också en signifikant mängd vitamin B12 finns i fiskrom. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.