Lexikal Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder lexikal, varianter, uttal och böjningar av lexikal

Lexikal synonym, annat ord för lexikal, vad betyder lexikal, förklaring, uttal och böjningar av lexikal.

Vad betyder och hur uttalas lexikal

Lexikal uttalas lex|ik|al [-a´l] och är ett adjektiv -t -a.

Lexikal betyder:

Ordformer av lexikal

Böjning (i positiv) lexikal en ~ + subst. lexikalt ett ~ + subst. lexikala den/det/de ~ + subst.

Lexikal är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet lexikal

  1. Karaktäristiskt för en semantisk/lexikal språkstörning är ett litet ordförråd och/eller svårigheter att få fram rätt ord (ordmobilisering). (källa)
  2. Tamil, liksom andra dravidiska språk, är ett agglutinerande språk. Tamilord består av en lexikal rot till vilken ett eller flera affix fogas. (källa)
  3. Tautologier kan i lexikal bemärkelse vara sammansättningar av ett vardagligt och ett främmande ord med samma eller likartad betydelse (till exempel basketkorg, salsa-sås, schlagerhit, underrättelseinformation, naanbröd, kebabkött, makirulle och chaite), eller en initialförkortning och ett vanligt ord (till exempel CD-skiva, ISBN-nummer, hiv-virus, IT-teknik, RAM-minne och LCD-display), se tautologisk sammansättning. Tautologin kan även bestå av flera ord eller sträcka sig över flera satser, som i ordspråket "Stolthet går före undergång. Högmod går före fall". Sådana stilmedel var vanliga från antiken till barocken, men har sedermera avtagit i frekvens i skönlitteraturen. Till tautologi räknas ibland kontaminationen ("orsaken beror på"). (källa)
  4. Klitisk partikel (från grekiska verbet klínein (att luta)) är ett språkbegrepp som är en blandning mellan ett affix och ett fritt morfem. Kännetecken är bland annat att den är fonologiskt bunden (men intar inte en syntaktisk funktion), oftast har den en grammatisk innebörd snarare än en lexikal, tillhör slutna klasser som exempelvis pronomen och hjälpverb, oftast placeras initialt eller finalt på ord och inte tar hänsyn till syntaktisk funktion på det ord den placeras på. (källa)
  5. Somaliska använder sig av ordton för att göra grammatiska distinktioner, men inte för lexikala distinktioner. På så sätt kan singular och plural, eller maskulinum och femininum åtskiljas med hjälp av ordton. Till exempel: ínan ("pojke") och inán ("flicka"). Detta kan vid första åsyn verka vara en lexikal skillnad, men utgör del av ett mönster för att skilja maskulinum och femininum åt som används även i ord såsom daméer ("åsnehingst") och dameér ("åsnesto"). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.