Lyxkonsumtion Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder lyxkonsumtion, varianter, uttal och böjningar av lyxkonsumtion

Lyxkonsumtion synonym, annat ord för lyxkonsumtion, vad betyder lyxkonsumtion, förklaring, uttal och böjningar av lyxkonsumtion.

Vad betyder och hur uttalas lyxkonsumtion

Lyxkonsumtion uttalas lyx|kon|sumt|ion och är ett substantiv.

Ordformer av lyxkonsumtion

Singular

lyxkonsumtion
obestämd grundform
lyxkonsumtions
obestämd genitiv
lyxkonsumtionen
bestämd grundform
lyxkonsumtionens
bestämd genitiv

Lyxkonsumtion är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet lyxkonsumtion

  1. Frankrike var under 1600-talet och 1700-talet en absolut monarki med ökande lyxkonsumtion, en adel som framhävde sina privilegier och sökte särskilja sig från den växande borgarklassen. Det franska hovet var vid denna tid stilbildande för Europa, och under 1600- och 1700-talen förekom liknande officiella älskarinnor vid flera hov i Europa efter fransk förebild. Under artonhundratalet började kungarna hålla sina utomäktenskapliga förhållanden hemliga. (källa)
  2. Skattepolitiken är ofta central för fördelningspolitiken. Genom direkta skatter på exempelvis inkomster, förmögenheter och arv, och indirekta skatter på exempelvis lyxkonsumtion och tobak styrs konsumtion och skillnader utjämnas. Genom de resurser staten får in från skatter, statliga företag, räntor med mera kan dessa avsättas för att sedan fördelas ut i olika verksamheter eller till enskilda individer i form av bidrag (exempelvis skatteutjämnningsbidrag inom kommunsektorn/regioner/administrativa enheter, barnbidrag till föräldrar, socialbidrag till arbetslösa utan a-kassa eller sjukpenning och så vidare). Subventioner används också som verktyg för att styra såväl konsumtion som produktion av exempelvis barnomsorg, persontransporter, sjukvård, utbildning, bostäder med mera. (källa)
  3. Kritik mot konsumism har förekommit sedan lång tid, och framförts av bland andra Franciskus av Assisi. Avståndstagande från konsumism framställs bland annat i påve Johannes Paulus II:s encyklika Centesimus Annus (1991). Förutom kritik på religiös grund, finns en antikonsumistisk rörelse från marxistiskt håll. Pier Paolo Pasolini och hans anhängare spred ordet konsumismen för det förhållandet de menar föreligger i västvärlden, där sociala levnadsformer och kulturer ersatts av masskulturen i det globaliserade samhället. I detta konsumistiska samhälle, menar Pasolini, har föreställningen om frihet omformats till plikten att konsumera. Erich Fromm har påstått att konsumismen beror på en generell livsleda, där konsumtionen används kompensatoriskt. Ett argument som ibland används av kritiker av konsumismen är "Vägg"-metaforen. Enligt väggmetaforen bygger man en vägg av alla saker man har köpt. Denna vägg hindrar folk från att se personens riktiga personlighet, och istället syns bara sakerna man har köpt. Denna metafor används som ett argument mot det materialistiska samhället vi lever i. Kritiker av konsumismen vänder sig ofta också mot materialismen som konsumismen står för. Ett slag av kritik mot konsumismen vänder sig särskilt emot lyxkonsumtion. Beroende på varifrån kritiken mot konsumismen kommer, förordas vanligen antingen religiös asketism eller hedonism i stället för konsumism. Det finns även en praktisk motrörelse mot konsumism som bygger på en livsstil med minskad konsumtion och ökad grad av självhushållning där man återanvänder och producerar själv så mycket som möjligt. (källa)
  4. England var - vid sidan av Nederländerna - unikt genom den stora medelklass som fanns. Under sjuttonhundratalet frigjorde sig medelklassen från den klientekonomi som tidigare existerat, då man var beroende av de högre klassernas lyxkonsumtion för sina inkomster. Framgångsrika medelklassmänniskor strävade efter att höja sig till gentryns nivå genom att köpa jordegendomar. Ett annat sätt för rika köpmän att höja sina arvingars sociala status var genom att gifta bort sina döttrar med någon ur aristokratin vars ätt behövde en kapitalinjektion. Det högsta skiktet inom medelklassen hölls samman genom ingiften och gemensamma investeringar. Någon politisk klassgemenskap fanns inte. De korporationer och intressegrupperingar som fanns hade bara den egna lilla gruppens väl som mål. (källa)
  5. I den regeringsombildning som följde då Gunnar Myrdal lämnade posten som handelsminister 1947 blev Sträng utnämnd till folkhushållningsminister. Den svenska valutareserven var svag och borde enligt Sträng användas för nödiga inköp till industrin istället för "lyxkonsumtion" och det blev nödvändigt att ransonera bensin. (källa)
  6. Över huvud taget var Zaire en plats med stor lyxkonsumtion. Då infrastrukturen hela tiden försämrades så köpte de bemedlade jeepar, ett lokalt mobiltelefonnät sattes upp på 1980-talet i huvudstaden Kinshasa så att man kunde göra affärer även när den fasta telefonin inte fungerade och en sorts Al-Barakat-bankverksamhet sattes igång av libaneser. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.