Märka Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder märka, varianter, uttal och böjningar av märka

Märka synonym, annat ord för märka, vad betyder märka, förklaring, uttal och böjningar av märka.

Synonymer till märka

Vad betyder och hur uttalas märka

Märka uttalas märka och är ett verb märkte.

Märka betyder:

Ordformer av märka

Aktiv

märka
infinitiv
märker
presens
märkte
preteritum
märkt
supinum
märkande
presens particip
märk
imperativ

Passiv

märkas
infinitiv
märks
presens
märktes
preteritum
märkts
supinum

Perfekt particip

märkt en
~ + subst.
märkt ett
~ + subst.
märkta den/det/de
~ + subst.
märkte den
~ + mask. subst.

Alternativa böjningsformer passiv

märkes
presens

Märka är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Märka på Engelska

 • notice, observe - I noticed that the lock had been forced
 • label, mark - label the envelope ", Frågeleken", , Sveriges Radio

Hur används ordet märka

 1. Stämpel, gummistämpel, handstämpel, är ett verktyg som används för att märka något med bläck eller annat pigment, eller benämning på ett sådant märke. Stämplar kan användas konstnärligt, till exempel i scrapbooking eller letterboxing, eller professionellt när det är önskvärt att återskapa en mindre tryckt bild eller text som har samma utseende varje gång. (wikipedia.org)
 2. Om boet, som göken valt att lägga sitt ägg i, är "öppet", dvs att värdparet är borta, passar hon på och lägger sitt ägg. Hon tar sedan bort ett av värdparets ägg och flyger därifrån. Ibland verkar gökhanen hjälpa honan vid äggläggningen genom att distrahera värdparet så de inte ska märka att honan är vid boet och lägger sitt ägg. Olika gökhonor är specialiserade att lägga ägg hos olika fågelarter. Göken måste söka reda på just den fågelarts bo som den är inriktad på. Hon måste även kolla upp att kullen är nylagd, så inte ägget kläcks för sent. Göken har också koll på andra tättingars bobyggande, så att hon kan lägga sitt eget ägg vid rätt tidpunkt. Skulle hon upptäcka en lämplig värdfamilj men där hon är för sent ute och äggen redan börjat ruvas, kan hon förstöra boet eller äggen för att tvinga värdfåglarna börja om med en ny kull. (wikipedia.org)
 3. Om det i hjärtsäcken finns så mycket vätska att den hindrar fyllnaden av hjärtats kammare (hjärttamponad) kan man märka bland annat halsvenstas (svullna vener), ortopné (svårigheter att andas i liggande ställning) och pulsus paradoxus (svagare puls vid inandning). (wikipedia.org)
 4. År 1938 kom den nazistiska regimen med ett dekret som påbjöd judiska affärsinnehavare att märka sina skyltfönster med ordet ”jude” eller med en Davidstjärna. Enligt nürnberglagarna skulle företag klassificeras som "judiska" ifall någon jude ägde en viss andel, satt i styrelsen eller hade en ledande post i företaget, och skulle då ha begränsade rättigheter. Senare samma år, den 9 - 10 november, utbröt pogromen ”Kristallnatten” då omkring 400 judar mördades och 7500 judiska affärer, tusentals hem, samlingslokaler och 1406 synagogor och bönehus förstördes, och cirka 30 000 judar fördes till koncentrationsläger. Två dagar senare, vid en konferens i Berlin den 12 november, föreslog Reinhard Heydrich att alla judar i riket skulle förpliktigas att bära ett "kännetecken". Märkningen infördes året efter i det nyligen invaderade Polen, 1939 beordrade den tyske generalguvernören för Polen att alla polska judar över tolv års ålder skulle bära en armbindel med en blå Davidstjärna. (wikipedia.org)
 5. Ett annat problem som den som har en systemkamera råkar ut för är att objektiven har en viss filterverkan. De stora tillverkarna försöker hålla samma färggång i sina objektivserier men den som använder piratobjektiv brukar märka en viss skillnad. Objektivets färgningstendens justeras med olika glaskombinationer och antireflexskikt på linsytorna. Ett objektivs upplösning är optimerat för negativ/sensorformatet – det betyder att tillverkaren försöker att få så bra data som möjligt inom respektive format. En tumregel är emellertid att bildens kvalitet ökar med negativ/sensorstorleken. Objektivets slipning och polering är en viktig faktor, men glasämnets kvalitet är utslagsgivande för ett objektivs kvalité. (wikipedia.org)
 6. Ett vanligt använt vapen är vattenkanoner. De flesta moderna vattenkanoner är kapabla till att blanda i färg för att märka upploppsmakare, eller blanda tårgas i vattnet. I stora upplopp kan poliser även välja att använda armerade fordon. Även hundar används, då oftast schäfrar. (wikipedia.org)
 7. Medellängden minskade en aning bland män under 1800-talets första hälft för att senare öka drastiskt under 1900-talet. Genom att titta på mätningar från mönstring av män i Sverige kan man snabbt märka av den ökade kroppslängden hos män. På 1850-talet var medellängden bland mönstrade män i Sverige 167,4 cm, för att 2004 vara 180,2 cm, vilket är en längdökning på närmare 1,5 dm. Åldern för när den slutgiltiga längden uppnås kontinuerligt blivit lägre samtidigt som åldern för mönstring sänkts från 21 år på 1840-talet, till 18 år från och med år 1955. Båda faktorerna gör att siffrorna inte är helt jämförbara. (wikipedia.org)
 8. Radiokemin utnyttjar egenskaper hos radioaktiva isotoper för att studera kemiska processer. Ett exempel på detta kan vara att studera utbytet av en viss kemisk reaktion genom att märka en av reaktanterna med en radioaktiv isotop och sedan jämföra antalet sönderfall som registreras i produkten jämfört med i reaktanten. (wikipedia.org)
 9. Önskemålen från riksledningen kom emellertid ofta till korta. En bidragande orsak var att de medeltida nordiska länderna inte var helt homogena riken utan mera ett hopkok av ett otal ekonomiska regioner, var och en styrd av den närliggande staden. Till stadens torg förde regionens bönder sina varor, det var här man handlade med utländska köpmän, oftast med borgarna som mellanhand. Varje stad fick sina privilegier av kung eller kyrka, rättigheter som man med en egoistisk frenesi slog vakt om. Det viktigaste för varje stad var att man på stadens torg använde de av staden fastställda måttsnormerna. I Magnus Erikssons stadslag från 1300-talet fastställes att respektive stad skulle utse två män att inneha stadens stämplar. Stämplarna användes att märka köpmännens måttsatser. (wikipedia.org)
 10. Språksociologiska faktorer, ett eget skriftspråk samt en växande medvetenhet om tornedalsfinskan/meänkieli som identitets- och kulturskapande kraft har lett fram till att tornedalsfinskan/meänkieli fått status som ett eget inhemskt språk. I Finland klassificeras det som en österbottnisk dialekt av finskan (man kan knappt märka någon skillnad mellan det som talas i svenska Övertorneå och den finska dialekt som talas på andra sidan älven i finska Övertorneå). (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.