Uppfatta Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder uppfatta, varianter, uttal och böjningar av uppfatta

Uppfatta synonym, annat ord för uppfatta, vad betyder uppfatta, förklaring, uttal och böjningar av uppfatta.

Synonymer till uppfatta

Vad betyder och hur uttalas uppfatta

Uppfatta uttalas upp|fatta och är ett verb -de.

Uppfatta betyder:

Ordformer av uppfatta

Aktiv

uppfatta
infinitiv
uppfattar
presens
uppfattade
preteritum
uppfattat
supinum
uppfattande
presens particip
uppfatta
imperativ

Passiv

uppfattas
infinitiv
uppfattas
presens
uppfattades
preteritum
uppfattats
supinum

Perfekt particip

uppfattad en
~ + subst.
uppfattat ett
~ + subst.
uppfattade den/det/de
~ + subst.

Uppfatta är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Uppfatta på Engelska

 • understand - grasp, apprehend, regard, perceive, I saw it as criticism
 • catch - (manage) to hear, I didn', t catch (hear) a word

Hur används ordet uppfatta

 1. Absolut gehör – ett ovanligt fenomen som innebär förmågan att uppfatta och ange exakta tonhöjder utan en referenston (wikipedia.org)
 2. Gehör (från tyskan) är förmågan att uppfatta musik med en sådan grad av medvetenhet och förståelse att det blir möjligt att på ett stilriktigt sätt återge och gestalta det hörda. Förmågan kallas ibland "musiköra". (wikipedia.org)
 3. Det kosmologiska gudsbeviset stipulerar att universums uppkomst har en orsak genom att införa en intelligent skapare, som står utanför vår förståelse och vårt universum, och inte begränsas av dess naturlagar. En liknelse är att en programmerare (motsvarande Gud) skulle kunna programmera (formulera lagar för) en datorsimulering som ger upphov till att en intelligent livsform utvecklas i en simulerad värld. Orsaken till simuleringen uppkomst står då att finna utanför simuleringens rum-tid. Programmerarens agerande följer inte simuleringens lagar, och står därför utanför den simulerade observatörens förståelse. Programmeraren kan stoppa simuleringen, manipulera några tillståndsvariabler, och återstarta simuleringen. En observatör inne i datorsimuleringen skulle då uppfatta att något som bryter mot programmets regler (naturlagarna) har inträffat, men skulle inte kunna påvisa fenomenet med upprepningsbara experiment. Observatören kan ge argument för programmerarens existens men kan inte absolut bevisa existensen om inte programmeraren ger sig till känna. (wikipedia.org)
 4. Humor (från humores, kroppsvätskorna i humoralpatologi, ytterst av klassisk grekiska χυμός (chymos), bokstavligt "saft") är förmågan hos människor, saker eller situationer att framkalla glädjekänslor. För att uppfatta det roliga i en situation krävs ett "sinne för humor", något som alla människor har, men det finns många olika individuellt styrda faktorer som avgör om en enskild person finner en specifik händelse rolig. Bland de mest avgörande variablerna finns geografisk plats, kultur, mognadsnivå, utbildningsnivå, och kontext. Barn föredrar generellt sett fysisk humor, såsom slapstick (en stundom våldsam typ av humor), medan satir kräver en djupare förståelse för det som humorn riktar sig mot, ofta samhällskritik, och därför ofta kräver en mer vuxen publik. Konsten att vara rolig kallas komik, medan den skönlitterära och filmiska genre som är främst förknippad med humor kallas komedi. (wikipedia.org)
 5. För vissa personer med hörselskada är undertextning ett krav för att de ska kunna uppfatta vad som sägs i programmen, medan det för andra är bekvämt att slippa anstränga sig för att höra. (wikipedia.org)
 6. Platon anses ofta vara grundaren till tanken på en idévärld. I Platons världsbild har tanken på en idévärld en central roll. Idévärlden är enligt Platon den sanna verkligheten och sinnevärlden, alltså den värld människan kan uppfatta med sina sinnen, är bara en skugga eller en blek kopia av idévärlden. (wikipedia.org)
 7. Konsertmästaren för orkesterns talan vid diskussioner mellan dirigent och orkester, leder stämning och andra praktiska moment i orkesterarbetet samt fattar beslut om tekniska detaljer i framförallt stråkföringen. Han eller hon sitter längst fram nära mitten av podiet, omedelbart till vänster om dirigenten, så att alla i orkestern har möjlighet att uppfatta visuella signaler från henne eller honom. (wikipedia.org)
 8. Syftena hänger ofta ihop i oklara samband vilket är en orsak till att den segrande parten kan uppfatta skadeståndet som (alltför) lindrigt, samtidigt som den förlorande parten ser det som en kränkning. Denna situation uppstod efter det tysk-franska kriget 1870-71, då Frankrike i freden i Frankfurt ålades att betala fem miljarder guldfranc (förutom förlusten av Alsace/Elsass och delar av Lorraine/Lothringen). (wikipedia.org)
 9. Kroppsuppfattningen kan leda till ätstörningar och dysmorfofobi. Detta beror på att kroppsuppfattningen kan vara störd. Missbedömd kroppsuppfattning kan bero på bristande kognitiv förmåga att uppfatta sin egen kroppsstorlek (anse sig vara smalare eller fetare), vilket kan bidra till känslor inför sin egen spegelbild vilka i synnerhet handlar om kroppens storlek. Störd kroppsuppfattning kan yttra sig i missbelåtenhet över utseendet och en vilja att förändra sitt utseende, vilket kan föregripa exempelvis anorexia nervosa när personens ideal inte överensstämmer med spegelbilden. Det senare brukar inte uppkomma förrän under ungdomen. (wikipedia.org)
 10. Kråkbär är underskattat som föda, främst för att mognare människor inte uppskattar smaken. I äldre tider har dock alla åldrar ätit kråkbär i Nordsverige, i början av 1900-talet mest barn. Sannolikt kunde de lättare uppfatta en söt smak som är maskerad av viss faddhet för de äldre. En svensk björn kan tillgodogöra sig 20 000 kcal/dag genom att beta kråkbär och blåbär på hösten. En stor del, kanske större delen, av detta kommer från kråkbär. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.