Mål Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder mål, varianter, uttal och böjningar av mål

Mål synonym, annat ord för mål, vad betyder mål, förklaring, uttal och böjningar av mål.

Synonymer till mål

Andra språk

Mål på Engelska

 • goal, target - target group, destination, destination, the objective of the government', s policy, from start to finish
 • goal - goalkeeper, score a goal
 • meal - (between-meal) snack, a square meal
 • case, lawsuit - plaintiff, spy case, new trial (hearing)
 • tongue, dialect - mother tongue, speechless, dumbfounded

Hur används ordet mål

 1. Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA: s klimatresa. (va.se)
 2. ”Vi ska lägga puckar på mål”Betyder: Men allvarligt. Sluta med dessa dumma frågor. (expressen.se)
 3. Alexandre Lacazette firar sitt mål men Arsenal fick nöja sig med 1–1 hemma mot ett Atlético Madrid som spelade med en man mindre i 80 minuter. (svd.se)
 4. Ett gallstensanfall är när smärta uppstår till följd av att en gallsten tillfälligt blockerar gallgången. Vanligen upplevs smärta i höger övre del av buken och den kan stråla mot axeln. Smärtan håller vanligen i sig mellan en och flera timmar. Anfallen uppstår ofta efter att personen ätit ett stort mål mat eller under natten. Upprepade gallstensanfall är vanliga. (wikipedia.org)
 5. Utljudande ‑o i feminina n‑stammar blir ‑e i dessa mål. Den fornsvenska genitivändelsen ‑ar blir ‑a genom r‑bortfall. (wikipedia.org)
 6. Sovjetunionens nye ledare Michail Gorbatjov använde från 1985 glasnost som ett av flera slagord för sin nydanande politik. Gorbatjovs mål med glasnost var att sätta press på de konservativa medlemmar av Sovjetunionens kommunistiska parti, vilka motsatte sig hans strävan att omstrukturera den ryska ekonomin (perestrojkan). Han hoppades att de sovjetiska medborgarna skulle stödja och delta i perestrojkan genom öppenhet, debatt och deltagande inom olika områden. (wikipedia.org)
 7. Granatkastare (militär förkortning: grk) är ett understödsvapen för markstridstrupper, först använt under första världskriget. Granatkastare används för indirekt eld mot mål som oftast inte är synliga från pjäsplatsen. Man använder därför, likt artilleriet, eldledare som via radio eller fälttelefon lämnar besked om hur granaterna träffar i förhållande till målet. (wikipedia.org)
 8. Eftersom grupper består av medlemmar, är de ingående medlemmarna viktiga för gruppens dynamik. Primärt består personligheter av uppsättningar av jag-uppfattningar, känslor och reaktioner. Individer har dessutom olika biografiska betingelser (som ålder, kön, kunskaper, förmågor), olika normer (inställning till gruppens gemensamma mål, yttre och inre lojaliteter, etiskt handlingsmönster), personlighetsdrag, motivation, perceptuell förmåga (om andra gruppmedlemmar, gruppens målsättning, situationen de befinner sig i), och beslutsförmåga (kreativitet, rationalitet, intuition, riskbedömning, förutseende). (wikipedia.org)
 9. Liksom en ersättning för grötbusken i Sätra, fanns i Medevi som mål för vandringen en grötsten - utmärkt på kartan - på den skogshöjd som kallades Parnassen . (wikipedia.org)
 10. Att enhetligt definiera gåtan har varit ett långtgående mål hos forskare, som ännu inte lyckats. Detta eftersom gåtor, i någon mening, är en global genre som hittas hos folkslag över hela världen där essensen av ett metaforiskt/gåtfullt uttalande verkar återkomma – men som på olika platser uppträder under delvis olika sammanhang och med delvis skilda funktioner. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.