Mening Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder mening, varianter, uttal och böjningar av mening

Mening synonym, annat ord för mening, vad betyder mening, förklaring, uttal och böjningar av mening.

Synonymer till mening

Vad betyder och hur uttalas mening

Mening uttalas men|ing och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av mening

Singular

mening
obestämd grundform
menings
obestämd genitiv
meningen
bestämd grundform
meningens
bestämd genitiv

Plural

meningar
obestämd grundform
meningars
obestämd genitiv
meningarna
bestämd grundform
meningarnas
bestämd genitiv

Mening är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Mening på Engelska

 • opinion, idea - exchange of opinions, public opinion, in my opinion
 • sense, meaning - meaningful, hidden meaning, in a general sense, in its true sense
 • intention - good intention, the idea is for the whole area to be developed, I didn', t mean to hurt you
 • sentence - write in short sentences!

Hur används ordet mening

 1. Okej, när Gustaf leder familjen i en bordsbön som aldrig vill ta slut är han too much. Men i övrigt tecknas ett trovärdigt porträtt av den nyktra alkoholisten som i tron hittar mening och tillhörighet, men som samtidigt fortsätter brottas med svåra frågor om sanning och identitet. (aftonbladet.se)
 2. Men okej, det finns snabbare sätt att framföra det som Life itself säger på två timmar. Lou Reed summerar det fint i en mening i låten New Sensations: ”Somebody got themselves married and somebody died…” (svt.se)
 3. Endast vid två tillfällen har förordningen tillämpats, år 1767, och domarna blev av olika skäl frikännande. Idag tolkas förordningen som att endast adeln har rätt att föra släktvapen med öppen riddarhjälm i sig, medan andra, ofrälse släkter, får föra släktvapen som inte är adligt eller innehåller öppen hjälm. Den slutna hjälmen förekom dock inte under 1700-talet, så "öppen hjälm" skulle kunna betyda riddarhjälm i vid mening. (wikipedia.org)
 4. Distinktionen trosfråga/ordningsfråga kan i en mening beskrivas med termen adiafora. När alltså Svenska kyrkan hävdar att ämbetsfrågan är en ordningsfråga hävdar man att den är ett adiaforon. (wikipedia.org)
 5. Adoption är en överenskommelse att en eller två personer adopterar en tredje person med innebörden att den tredje personen blir att betrakta som barn till den eller de som adopterar. Inom kultur- och socialantropologin har begreppet en vidare mening och kan gälla grupper av individer eller till och med klaner eller stammar. (wikipedia.org)
 6. Adverbial kan vara obligatoriska eller fakultativa satsdelar (i senare fallet används ofta termen fritt adverbial). Ett obligatoriskt adverbial förekommer vid verbet att bo, som blir meningslöst utan ett adverbial, till exempel ett rumsadverbial: Han bodde i Falkenberg. Däremot är tillägget av ett tidsadverbial i ovanstående mening fakultativt, det vill säga frivilligt: Han bodde i Falkenberg i tre år. (wikipedia.org)
 7. Satsen framstår som uppenbart orimlig eller osammanhängande utan att i någon formell mening vara felaktig. (wikipedia.org)
 8. Gatukonstens syften varierar. Dels rör det sig om ett rent konstnärligt uttryck. Det finns också i gatukonsten ofta en vilja till att omforma staden till ett mer personligt eller socialt rum. Genom att sätta ut sina egna konstverk i staden gör man ett personligt intryck på och avtryck i densamma. Likaså finns det i gatukonsten ett drag av platsskapande, ett sätt att försöka tillföra rum, mening och sammanhang i en stadsmiljö. (wikipedia.org)
 9. Ämnena är kärlek – mänsklig eller gudomlig och rytm och mening samverkar Ghasaler från den indiska kontinenten har ofta inslag av islamisk mysticism och de är svår att förstå om man inte är förtrogen med sufism. (wikipedia.org)
 10. Detta kan utläsas som att B är en syntaktisk konsekvens av A. Symbolen introducerades i denna mening av Gottlob Frege 1879. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.