Mån Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder mån, varianter, uttal och böjningar av mån

Mån synonym, annat ord för mån, vad betyder mån, förklaring, uttal och böjningar av mån.

Synonym till mån

Vad betyder och hur uttalas mån

Mån uttalas mån och är ett adjektiv -t -a.

Mån betyder:

Ordformer av mån

Böjning (i positiv) mån en ~ + subst. månt ett ~ + subst. måna den/det/de ~ + subst. Komparation månare en/ett/den/det/de ~ + subst. månast är ~ månaste den/det/de ~ + subst.

Mån är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Mån på Engelska

 • keen - she is very keen on publicity
 • degree - to a certain degree, for as long as the money lasts

Hur används ordet mån

 1. sedan 1280 innehade frälset frälsehemman och frälsegårdar, senare kallade sätesgårdar. En av de borgerliga rättigheterna var att adliga inte kunde hållas juridiskt ansvariga för vissa gärningar som var förbjudna för andra ständer. De familjerättsliga förmånerna reglerade förhållandet mellan arvsrätt och börd, och sålunda i viss mån vem som räknades till adeln. De enskilda släkternas adelskap reglerades däremot, och regleras ännu, av adelsbrev. Adeln hade traditionellt jaktprivilegium, men Gustav III avskaffade detta år 1789. Adeln hade också vattenprivilegium och fick fiska fritt på sina egendomar. De senaste privilegierna antogs 1723 och gällde till 2003. (källa)
 2. Adonis är i grekisk mytologi en gud som symboliserade årstidernas växlingar, och inlånad från syrisk-fenicisk religion, möjligtvis via den feniciska kolonin Cypern. Enligt Svenska Akademiens ordbok är Adonis även en skämtsam beteckning för en man som är mycket mån om sitt utseende, en sprätthök eller snobb. (källa)
 3. Adstringerande medel (av latinets adstringere, sammandraga) eller sammandragande medel kallas ämnen som verkar sammandragande på vävnader. Adstringerande medel verkar inte minst på slemhinnor och kan som effekt ha minskande på blodfyllnad, svullnad och avsöndring, varigenom vävnaden blir torrare på ytan. En sådan verkan utövas särskilt av den grupp av organiska syror som kallas garvsyror, dessutom av vissa metallsalter, såsom blyacetat, alun, järnsulfat, järnklorid, samt även av utspädda mineralsyror. Vissa salter, såsom silvernitrat (lapis) verkar i första hand etsande (dödande och förstörande) på vävnaden, därefter adstringerande på omgivningen. Den adstringerande verkan uppstår genom att de verksamma ämnena bildar kemiska föreningar med proteiner och bindvävselement i vävnaden, varigenom det på organens yta bildas ett tunt hölje, som skyddar och i någon mån även pressar samman underlaget. De adstringerande läkemedlen har utnyttjats vid slemhinnekatarrer och som blodstillande medel för att minska blödning. De kan underlätta sårläkning i det att sårkanterna närmar sig varandra. Om ett alunstift stryks mot fuktig hud kan det stoppa de småblödningar som kan uppstå vid rakning. (källa)
 4. Genom att binda gallsyrorna i tarmen med en olöslig jonbytare kan man i viss mån sänka kolesterolkoncentrationen i blod. (källa)
 5. Galärstraffet var ett av de hårdaste straffen. I Turkiet och barbareskstaterna sattes länge kristna fångar som galärroddare. I Frankrike var galärstraffet känt redan på Karl VII:s tid och användes officiellt ända fram till 1748, då det i någon mån mildrades genom införandet av bagno (en typ av fängelse i Frankrike). (källa)
 6. Gille var en medeltida sammanslutning av människor, ett brödraskap där medlemmarna lovade varandra ett visst skydd. I modern form kan de liknas vid föreningar som bildades på olika plan i samhället och för olika behov, men de var samtidigt religiösa föreningar samt sjuk- och begravningskassor. Gillena höll även fester, gillesdrickningar vilka under senmedeltiden, då ätten och släkten börjat tappa sitt starka grepp om människornas liv och statsmakten och kyrkan i viss mån börjat dra försorg om människor, kom att bli gillenas viktigaste funktion. Gillet var ett av medeltidens mest specifika fenomen som fanns i stad såväl som på landsbygd. (källa)
 7. På engelska kan häroldsbilderna i viss mån sägas motsvaras av ordinaries, men vissa häroldsbilder ingår också i gruppen subordinaries. På franska kan häroldsbilderna i viss mån sägas motsvaras av pièces. På både engelska och franska, rena delningar brukar kallas partitions. På tyska finns däremot en direkt motsvarighet till den svenska termen, nämligen Heroldsbild. (källa)
 8. Öppna flakvagnar med olika sidoskydd och som lastas med kran eller gaffeltruck. Används ibland även för extremt långt men i viss mån böjligt gods såsom räls i längder upp mot 400m. (källa)
 9. Golfarmbåge, eller medial epicondylit, är ett smärttillstånd som i viss mån påminner om tennisarmbåge. En skillnad är att man har mer smärta i mitten av armbågen med golfarmbåge. (källa)
 10. Brassie är beteckningen på en golfklubba, en trätvåa. Klubban används i mindre mån än till exempel trätrean (spoon) och drivern. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.