Make Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder make, varianter, uttal och böjningar av make

Make synonym, annat ord för make, vad betyder make, förklaring, uttal och böjningar av make.

Synonym till make

Vad betyder och hur uttalas make

Make uttalas make och är ett substantiv -n makar.

Ordformer av make

Singular

make
obestämd grundform
makes
obestämd genitiv
maken
bestämd grundform
makens
bestämd genitiv

Plural

makar
obestämd grundform
makars
obestämd genitiv
makarna
bestämd grundform
makarnas
bestämd genitiv

Make är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Make på Engelska

 • husband
 • equal, match

Hur används ordet make

 1. Av hans omvändelse görs ingen grej. Gustaf får fortsätta att vara pappa, make, bror, son, barmästare. Precis som tidigare. (källa)
 2. Med närståendeadoption avses att en ny make/maka adopterar den andres barn från ett tidigare förhållande. Närståendeadoption avser dessutom samkönade pars barn efter insemination där den partner som inte föder barnet får adoptera barnet efter barnets födsel, detta under förutsättning att de är gifta och adoption av barn till en närstående avliden släkting. (källa)
 3. Gemål är en äkta maka eller make. Ordet används främst i fråga om furstliga eller högt uppsatta personer och även om mytologiska gudomligheter. Det används vanligen om kvinna. (källa)
 4. Det var vanligt förr, från 1650-talet och fram till 1800-talet, att de familjer som hade råd tryckte hela likpredikan hos ett boktryckeri. Idag finns tusentals likpredikningar bevarade. Det var vanligt att man även infogade en kort biografi som berättade om den avlidnes liv och yrkesverksamhet, föräldrar och ibland även far- och morföräldrar, samt den avlidnes make/maka och deras barn. Den religiösa predikan kunde bestå av upp till 20–30 sidor med böner med mera som skulle ge de sörjande hjälp till en värdig sorg av sin avlidne familjemedlem. (källa)
 5. Gräsänka kallas en kvinna vars make/maka är bortrest. Den manliga motsvarigheten är gräsänkling. (källa)
 6. Hippie är en subkultur. Hippiekulturen uppstod under 1960-talet och den typiska bilden av en hippie är en person med långt hår. Personer med anknytning till hippiekulturen blev främst kända för att kämpa för fred och miljöfrågor med slogans som flower power och make love, not war. Andra saker som ofta förknippas med hippiekulturen är en positiv inställning till medvetenhetsutvidgande droger, indisk kultur, astrologi och en säregen klädstil. (källa)
 7. I Afrika har flera olika stammar och kulturer haft likartade seder kring fenomenet hovdamer. I Lobedustammen i södra Afrika, bland Bini och Yoruba i det senare Nigeria, och ett antal andra stammar, ansågs kungamodern och översteprästinnan vid kungahovet vara rituellt manliga. Liksom kungarna själva, betjänades de av ett hov av kvinnliga assistenter vars uppgifter var en hovdams. Rituellt sett utgjorde dessa hovdamer kungamoderns och översteprästinnans bihustrur och harem, liksom kungens hovdamer, även i de fall de inte hade en sexuell relation till sin rituella "make". Dessa kvinnor kom ofta själva ur familjer med hög status. (källa)
 8. Ordet "husbonde" har även givit upphov till engelskans ord för make, husband. (källa)
 9. Ursprungligen kommer ordet från de gudabilder som i gamla tider (före kristendomen) fanns i folks hus och som föreställde asagudarna och vaner, en sed som antagligen fanns även innan asatron. Det betecknar också de gudar som man föreställde sig skyddade hemmet även om man inte hade bilder av dem (exempelvis inom samernas religion). Man nämner dem även i den första Moseboken: Rakel smugglar bort Labans, sin fars husgudar för att förstöras av sin make Jakob. De kristna såg ofta ned på sådana husgudar och seden är numera utdöd. Denna sed finns kvar inom hinduismen. (källa)
 10. Hyresgästens familj särbehandlas. Hyresvärden kan inte förbjuda att hyresgästens maka och till familjen hörande barn också bor i bostaden. Makarna ansvarar tillsammans för förpliktelserna i hyresavtalet och uppsägning av hyresavtalet måste om möjligt godkännas också av maken. Hyresrätten kan i allmänhet överföras på make, familjens barn eller på förälder som bor i bostaden och dessa har också rätt att ta över hyresförhållandet om den som hyrt bostaden dör. Då ett förhållande upphör kan domstol bestämma att endera parten får ta över bostaden, oberoende av i vems namn hyresavtalet gjorts upp. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.