Mat Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder mat, varianter, uttal och böjningar av mat

Mat synonym, annat ord för mat, vad betyder mat, förklaring, uttal och böjningar av mat.

Synonymer till mat

Vad betyder och hur uttalas mat

Mat uttalas mat och är ett substantiv -en.

Ordformer av mat

Singular

mat
obestämd grundform
mats
obestämd genitiv
maten
bestämd grundform
matens
bestämd genitiv

Mat är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Mat på Engelska

 • food - dining table, before eating, food and drink, eat food, prepare food

Hur används ordet mat

 1. Mats, Matts eller Matz är ett mansnamn som är en svensk kortform av den ursprungliga äldre namnformen Mattias vilken har grekiskt (ursprungligen hebreiskt) ursprung. Formen Mats har förekommit i Sverige sedan slutet av 1400-talet. Den danska formen är Mads. (källa)
 2. Fet-Mats, Mats Israelsson, var en gruvdräng som 1677 förolyckades i Falu gruva i Falun, i schaktet Mårdskinnsfallet, och vars lik återfanns förvånansvärt välbevarat den 2 december 1719. Då kroppen visades upp kände en kvinna vid namn Margareta Olsdotter igen den som sin trolovade som försvunnit i mars 1677, drygt fyrtio år tidigare. Fet-Mats hade bevarats av den naturligt förekommande kopparvitriolen i gruvan. (källa)
 3. Muskelmagen är ett organ en del djur har, till exempel fåglar, reptiler och en del fiskar. En fågels muskelmage kan kallas örmage. Spår av muskelmagar har även hittats i en del dinosauriefossil. Det är en specialiserad del av magsäcken som är uppbyggd av tjocka muskelväggar och används för mekanisk bearbetning av maten. Hos många arter blandas maten i muskelmagen med småsten och grus för att sönderdelningen av maten ska bli effektivare. (källa)
 4. Mat (förplägning) är en substans som intages av organismer för att få i sig näring och syftar vanligen på de näringsmedel som människor äter, kallad livsmedel. Mat är oftast av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, men flera undantag finns. (källa)
 5. Bordsbön är vanligt inom bland annat kristendomen. Den vanligaste bordsbönen, före en måltid i Sverige, är antagligen "Gode Gud välsigna maten. I Jesu namn, amen." Samt efter måltiden "Tack gode Gud för maten. I Jesu namn, amen". En variant är att sjunga en bordsbön, exempelvis "Glädjens Herre, var en gäst". I kloster och kommuniteter brukar man be en längre bön: "Herre, se i nåd till alla som hungra och lida nöd. Giv oss tacksamma hjärtan, och välsigna oss och dessa dina gåvor, som vi taga emot ur din milda hand. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.". (källa)
 6. Tanzaniska köket är mat och matvanor som i huvudsak kommer från Tanzania. Maten är relativt lik maten i övriga Östafrika även om det finns vissa skillnader. I Tanzania innehåller i stort sett alla rätter med ett namn på swahili kokosnöt eller bananer, eller båda. Kokosmjölk med curry (gjord på stötta kryddor som skiljer sig från den indiska curryn på färgen), i soppor, till grönsaker, äggrätter, fisk, kött och fågel såväl som i efterrätter. Bananerna används ofta i köttstuvningar såväl som med fisk och fågel. (källa)
 7. Gastronomi, av grekiskans gastros, "mage", är läran om sambandet mellan mat och kultur. En gastronomisk person, en gastronom, är en person som är intresserad av mat och är expert på ämnet. Själva intresset ligger alltså inte i att äta maten, utan mer i hur maten är tillagad. (källa)
 8. Fiendens Musik var ett rockband som bildades i Lund 1977 av Mats Zetterberg och Mats Bäcker. (källa)
 9. De flesta moderna kylskåp arbetar med ett slutet system med köldmedel, vanligen R600a (isobutan) med en låg kokpunkt (-11,7 grader i atmosfären vid havsytan för R600a). När en matvara läggs in i kylskåpet värms köldmediet upp av maten och "kokar" (tack vare köldmedlets låga kokpunkt). Matvaran blir kall, därför att matens inneboende, relativa värme värmer köldmediet. Köldmediet leds sedan tillbaka till kompressorn genom tryck och tyngdkraft. Kompressorn ökar köldmediets tryck och ökar därmed köldmediets kokpunkt. Köldmediet kan inte längre koka och ger därför ifrån sig värmen på baksidan av skåpet vid kompressorn. Köldmediet tillåts sedan att expandera och sjunker däreigenom i temperatur och tillbaka in i kylskåpet där det återigen tar upp värmen från inlagda matvaror. Principen är likadan för både kyl-, sval- och frysskåp, skillnaderna mellan dem är önskad temperatur samt i viss mån skåpets isolering och invändiga design. (källa)
 10. Skolmat förekommer inom förskola, grundskola eller gymnasieskola. Ofta avses bara den mat som serveras i grundskolor när begreppet skolmat används. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.