Medhjälpare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder medhjälpare, varianter, uttal och böjningar av medhjälpare

Medhjälpare synonym, annat ord för medhjälpare, vad betyder medhjälpare, förklaring, uttal och böjningar av medhjälpare.

Synonymer till medhjälpare

Vad betyder och hur uttalas medhjälpare

Medhjälpare uttalas med|hjälp|are och är ett substantiv -n; pl. medhjälpare, best. pl. medhjälparna.

Ordformer av medhjälpare

Singular

medhjälpare
obestämd grundform
medhjälpares
obestämd genitiv
medhjälparen
bestämd grundform
medhjälparens
bestämd genitiv

Plural

medhjälpare
obestämd grundform
medhjälpares
obestämd genitiv
medhjälparna
bestämd grundform
medhjälparnas
bestämd genitiv

Medhjälpare är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet medhjälpare

  1. Seppuku (切腹, används i skrift) även kallat harakiri (腹切り, används i tal), är en traditionell japansk självmordsmetod, varigenom en samuraj av hänsyn till sin heder (jämför bushido) tillfogar sig själv ett djupt knivhugg i magen följt av att en medhjälpare hugger av huvudet med ett svärd. Det var förbehållet män som innehade samurajvärdighet, medan samurajkvinnor sedvanligen stötte en kortare dolk i halsen. Ett av de viktigare syftena med halshuggningen var att dölja den fruktansvärda smärta som medföljer denna procedur (wikipedia.org)
  2. Inom islam kallas tron på flera gudar shirk och är den enda synd för vilken förlåtelse ej gives. För det mesta förekommer shirk i dyrkan genom att dyrka någon annan än Gud med Honom, eller tillägna honom någon form av dyrkan, som till exempel att förrätta offer, ge löften, fruktan, hopp och kärlek. "Gud utestänger den från Paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida och Elden skall bli hans sista hemvist. För syndare finns inga hjälpare." (Koranen 5:72), "Gud förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill allting annat förutom det." (Koranen 4:48), "Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om du sätter medhjälpare vid Guds sida skall allt vad du har åstadkommit gå om intet." (Koranen 39:65). (wikipedia.org)
  3. Även medhjälpare som deltar i jakt, till exempel obeväpnade drevkarlar eller hundförare som deltar i avsikt att få del bytet, måste betala denna avgift. Viss skyddsjakt, jakt i vetenskapligt syfte och ringmärkning är dock befriad från avgiften. Jägare som är under 18 år vid jaktårets början och inte har egen vapenlicens behöver inte avlägga avgiften. (wikipedia.org)
  4. Titeln rättare betecknar en anställd förman vid ett större lantbruk. Men de flesta lantbruk i Sverige är mindre och har inga anställda experter, utan sköts av ägaren själv kanske tillsammans med några medhjälpare / bonddrängar. (wikipedia.org)
  5. I stort sett alla germanska kulturer firade jul (eng. ”Yule”, tys. ”Jul”, isl. ”Jól”), som inträffade kring midvintersolståndet. Detta firande var kopplat till guden Oden, som kallades för "Julfader" eller "Julner", och diserna. Anglosaxiska källor vittnar om att man vid denna tid firade "Mödrarnas natt", vilket kopplats till just diserna och Disablotet. Att det möjligtvis skulle förekommit ett firande av döda mödrar inom familjen styrks av dödsguden Odens koppling till högtiden. Vid denna tid så kunde man se den spöklika Odens jakt på himmelen. Margaret Baker har sagt att vandraren Oden med sitt långa, vita skägg, sin slokhatt som rider över himmelen om natten och besökte folket i sina stugor var grunden för jultomten. I England så gestaltades julen av "Father Christmas", vilket för tankarna till "Julfader". Den nederländska figuren "Sinterklaas" har också jämförts med Oden: Sinterklaas rider på hustaken på en vit häst, Oden rider över himmelen på Sleipner. Sinterklaas har svarta medhjälpare som rapporterar till honom vilka barn som varit snälla eller stygga, Oden har korparna Hugin och Munin som rapporterar åt honom. (wikipedia.org)
  6. En kaplan (tidigare kapellan, det vill säga kapellpräst, präst i kapellförsamling) var i Svenska kyrkan tidigare titeln för kyrkoherdens medhjälpare. I Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kallas kyrkoherdens medhjälpare fortfarande kaplan, vilket i Sverige motsvarar en komminister. I de fall titeln kaplan fortfarande brukas i Svenska kyrkan kan den avse biskops medhjälpare eller en präst med särskilt ansvar. Det kan till exempel gälla ansvaret för gudstjänstlivet i en bestämd kyrkobyggnad. (wikipedia.org)
  7. En utställningskommissarie (även kallad Kurator) kan som bevis på sin makt och värdighet bära en stor kokard på bröstet. Eventuella medhjälpare — värdar och värdinnor — kan få sin funktion signalerad genom en kokard på bröstet. (wikipedia.org)
  8. Orden kollaboratör och kollaborera härstammar från latinets collaborare som bildats av com ’med’ och laborare ’arbeta’. Ett äldre svenskt ord kollaborator, som sällan används idag, betyder medhjälpare, kollega, biträdande präst och assisterande lärare. Kollaboratör har en nedsättande innebörd och syftar på en person som samarbetar med fienden. Ordet är en försvenskning av franskans collaborateur som betyder samarbetspartner, kollega och medhjälpare. Collaborateur är alltså egentligen inte är ett värdeladdat ord utan bara beskrivande men det har sedan andra världskriget även fått betydelsen "en person som under den tyska ockupationen av Frankrike samarbetade med Tyskland". (wikipedia.org)
  9. Vid långvarig automateld kommer kulsprutans pipa att hettas upp till sådana temperaturer att den skadas. Kulsprutor har därför någon typ av kylsystem för pipan. Tidigare var det vanligt med vattenkylda kulsprutor. Dessa har en vattenfylld mantel kring pipan som kylsystem. Detta gör vapnet tungt och otympligt och är idag så gott som helt ersatt av luftkylning. Detta innebär att man använder den omgivande luften för att kyla pipan. Många kulsprutor är konstruerade så att det med några relativt enkla handgrepp går att byta pipa på vapnet. På så vis kan varje vapen utrustas med en extra pipa och skytt eller medhjälpare kan snabbt byta pipa innan den hinner överhettas. (wikipedia.org)
  10. Hasardspel och vadslagning, där offret luras att delta med dåliga odds. Ett exempel är hustling, där offret förleds att ha chans att vinna i en tävling, men där bedragaren egentligen är överlägsen. Hitta damen, gatutrick som går ut på att man ska välja rätt spelkort av tre som ligger med ryggen upp. En medhjälpare visar hur lätt det är att vinna, men bedragaren använder sin fingerfärdighet så att det är helt omöjligt för en nybörjare att vinna, om inte bedragaren låter offret vinna för att han eller hon ska satsa mer pengar. (På engelska heter det här tricket three card monte.) (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.