Medlare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder medlare, varianter, uttal och böjningar av medlare

Medlare synonym, annat ord för medlare, vad betyder medlare, förklaring, uttal och böjningar av medlare.

Vad betyder och hur uttalas medlare

Medlare uttalas medl|are och är ett substantiv -n; pl. medlare, best. pl. medlarna.

Ordformer av medlare

Singular

medlare
obestämd grundform
medlares
obestämd genitiv
medlaren
bestämd grundform
medlarens
bestämd genitiv

Plural

medlare
obestämd grundform
medlares
obestämd genitiv
medlarna
bestämd grundform
medlarnas
bestämd genitiv

Medlare är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Medlare på Engelska

  • Mediators

Hur används ordet medlare

  1. Det är inte så vanligt men det förekommer att schamanen använder sig av olika (ofta hallucinogena) droger (enteogener). Det vanligaste är dock rytmisk musik (med trummor), dans och sång för att underlätta övergången till det transtillstånd under vilket resan till ande/drömvärlden företas. Väl framme i andevärlden (som ofta betraktas som tidlös) anser sig schamanen se händelsers/sjukdomars/företeelsers riktiga orsak/grund och kan därigenom påverka den vanliga verklighetens händelseförlopp genom att interagera med de andar/krafter/förfäder som han/hon träffar på i drömvärlden - schamanen agerar med andra ord medlare mellan de olika världarna. Ofta anses även ormar fungera som andarnas färdmedel mellan den fysiska och den andliga verkligheten. (wikipedia.org)
  2. Med medling avses en förhandling, som har till avsikt att lösa en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare, äkta makar eller i andra fall där två eller flera parter har motsättningar de inte själva har löst. Medlingen sker ofta under ledning av en opartisk ordförande, en medlare eller förlikningsman. Medling sker även i brott. Då mellan gärningspersonen och den brottsutsatte, alternativt mellan gärningspersonen och anhöriga till den brottsutsatte vid dödsfall till följd av brottet. Medlaren är i samtliga varianter av medling en partsneutral person, med eller utan utbildning. I Sverige finns såväl akademiska, som rent professionella, utbildningar inom Medling. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.