Medlare Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder medlare, varianter, uttal och böjningar av medlare

Medlare synonym, annat ord för medlare, vad betyder medlare, förklaring, uttal och böjningar av medlare.

Vad betyder och hur uttalas medlare

Medlare uttalas medl|are och är ett substantiv -n; pl. medlare, best. pl. medlarna.

Ordformer av medlare

Singular

medlare
obestämd grundform
medlares
obestämd genitiv
medlaren
bestämd grundform
medlarens
bestämd genitiv

Plural

medlare
obestämd grundform
medlares
obestämd genitiv
medlarna
bestämd grundform
medlarnas
bestämd genitiv

Medlare är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Medlare på Engelska

  • Mediators

Hur används ordet medlare

  1. Schamanismen kan i praktiken betraktas som animism. Animism är en religiös uppfattning där man tror att naturen är besjälad, till exempel tror man att det finns en naturande i varje sten och växt. Naturen är levande, den består av gudar och andar, och alla delar av kosmos upplevs som förbundna med varandra. Universum består av ett verkligt nätverk av energier, former och vibrationer. Schamanen anses behövas som förmedlare mellan de olika existensplanen. Schamanen har förmågan att i ett extatisk trans färdas bland de olika planen för att hämta speciell kunskap, men schamanen kan också nå denna information genom att i den extatiska transen kalla efter andarna för att få kunskap. Den senare metoden är vanligare i Sydamerika. (källa)
  2. Med medling avses en förhandling, som har till avsikt att lösa en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare, äkta makar eller i andra fall där två eller flera parter har motsättningar de inte själva har löst. Medlingen sker ofta under ledning av en opartisk ordförande, en medlare eller förlikningsman. Medling sker även i brott. Då mellan gärningspersonen och den brottsutsatte, alternativt mellan gärningspersonen och anhöriga till den brottsutsatte vid dödsfall till följd av brottet. Medlaren är i samtliga varianter av medling en partsneutral person, med eller utan utbildning. I Sverige finns såväl akademiska, som rent professionella, utbildningar inom Medling. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.