Medurs Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder medurs, varianter, uttal och böjningar av medurs

Medurs synonym, annat ord för medurs, vad betyder medurs, förklaring, uttal och böjningar av medurs.

Vad betyder och hur uttalas medurs

Medurs uttalas med|urs ad och är ett verb.

Ordformer av medurs

Ordform(er) medurs adverb

Andra språk

Medurs på Engelska

 • Clockwise

Hur används ordet medurs

 1. Vid addition av riktade vinklar räknas moturs positivt och medurs negativt. Summan av A + B är således den rotation som ges av att först utföra rotationen A och därefter rotationen B. En rotation först på 60° och därefter 30° blir en total rotation på 90° som visas genom följande uträkning 60° + 30° = 90°. Timvisaren på en klocka visar 12, efter 3 timmar har visaren rört sig −90°, efter 13 timmar har visaren rört sig -360° + (-30°) = -390°. Efter 1 timme och 13 timmar är vinkeln mellan 12:an på klockan och timvisaren densamma, det vill säga 30°. (wikipedia.org)
 2. Vanligtvis är föremål högergängade, det vill säga medurs vridning ger åtdragning. Vänstergängning kan förekomma i särskilda fall, till exempel för att förhindra oavsiktlig urskruvning på roterande maskindelar. Ett annat användningsområde för vänstergänga är vantskruven som består av en vänster- och en högergängad skruv. (wikipedia.org)
 3. Svastika (sanskrit, lyckobringare), gammadion, fylfot eller hakkors är en symbol i form av ett höger- (卐) (medurs) eller vänstervänt (卍) (moturs) likarmat kors. Den vänstervända varianten kallas sauvastika i Asien. Svastikan är en urgammal symbol som förekommit i kulturer i flera världsdelar, och bland mycket annat symboliserat solen eller lycka. (wikipedia.org)
 4. Höger (av äldre svenska hög som isländskans hægur, bekväm) är en relativ riktning relativt människans symmetriaxel, medurs vinkelrät framåt, motsatt vänster. (wikipedia.org)
 5. Ett högtryck eller en anticyklon är ett område där lufttrycket är högre än i omgivningen, i motsatsen till lågtryck. Luften runt ett högtryck roterar medurs på norra halvklotet och moturs på södra. Orsaken till virvelns riktning ligger i jordens rotation, den så kallade Corioliskraften. (wikipedia.org)
 6. En motorsåg eller kedjesåg är en portabel, motoriserad såg som vanligen används för att fälla, kvista och aptera (kapa) träd. Motorsågar drivs av antingen en nätansluten elmotor eller en tvåtaktsmotor, även 4-takt finns. Själva sågarbetet utförs av en sågkedja med vassa skärlänkar som motorn driver medurs runt sågsvärdet. Tapparna mellan länkarna i kedjan smörjs genom att sågen pumpar ut särskild sågkedjeolja till svärdets spår. Kedjan kräver regelbunden filning med rundfil för att sågförmågan ska kunna upprätthållas. (wikipedia.org)
 7. Kombinationslås är en typ av lås som bara går att öppna om man ställer in den rätta sekvensen av siffror. Sifferkombinationen för att öppna låset ställs in, antingen genom ett antal separata hjul märkta med siffror, eller med ett ensamt hjul som snurras fram och tillbaka efter ett visst system. Den första typen återfinns ofta på attachéväskor, hänglås och på kabellås till cyklar. Vid den senare typen, som används i mer kvalificerade fall, snurras hjulet ett föreskrivet antal varv, först åt ena hållet med stopp vid det första kodtalet (0…100). Sedan snurras hjulet samma antal varv minus ett, åt det andra hållet med stopp vid ett nytt kodtal. Förfarandet upprepas växelvis medurs och moturs, med ett varv mindre vid varje omgång, varje gång med stopp vid nya kodtal, där rotationsriktrningen växlas. Sista omgången återstår bara mindre än ett varv, och man vrider till slutet av skalan, då en spärr öppnas som frigör den egentliga låsmekanismen. Med ett särskilt handtag kan man så påverka de kolvar, som låser dörren mot karmen. När kolvarna är tillbakadragna kan dörren till säkerhetsutrymmet (ett skåp eller ett valv) öppnas. När högsta säkerhet krävs används många låskolvar, som fördelas runt om på dörrens olika kanter. (wikipedia.org)
 8. I lågtrycksområden strömmar luften i virvelform in mot virvelns centrum och i högtrycksområden ut från virvelns centrum. Genom inverkan av jordens rotation och Corioliskraften uppkommer en kraftkomposant på de fria virvlarna som tvingar en högtrycksvirvel (högtryckområde) på norra halvklotet att rotera medurs resp. en lågtrycksvirvel (lågtrycksområde) att rotera moturs. Det är på grund av dessa förhållanden som Skandinavien får in stora mängder fuktig luft som avdunstar från den relativt sett varma golfströmmen ute på Atlanten. Lågtrycksområden med fuktig luft som kommer in från Atlanten i väster och passerar mitt över Skandinavien roterar moturs vilket i ett lokalt perspektiv ger förhärskande västliga vindar i södra Sverige och det regnar därför ofta. På samma sätt förs ofta mycket varm och torr luft in från det ryska fastlandet i öster när det bildas högtryckområden över Skandinaviens mellersta del där luftmassan roterar medurs och i ett lokalt perspektiv ger förhärskande ostliga vindar. Genom att den luften är torr blir det ingen kondensation av vatten när luftmassan stiger över land utan klart i luften och ofta "vackert" väder. (wikipedia.org)
 9. Lågtryck (cyklon), motsatsen till högtryck (anticyklon), är ett område där lufttrycket är lägre än omgivningen. Vindarna blåser i en virvel in mot lågtryckets centrum. Corioliskraften gör att vindarna blåser moturs på det norra halvklotet och medurs på det södra. Ju större skillnaden är i lufttrycket, desto kraftigare blir vindarna. Mindre och extrema lågtryck kan utvecklas till tropiska cykloner. (wikipedia.org)
 10. Varje omgång inleds med att alla stenar läggs med valörsidan ner mot bordet. Därefter byggs muren bestående av fyra sidor med 36 stenar fördelat på två våningar. Den spelare vars vind är rondens vind slår med två tärningar för att bestämma från vilken del av muren som stenarna skall börja delas ut från. Därefter slår spelaren vars mur skall brytas tärningarna för att bestämma från vilken av stenarna som muren skall brytas. Dessa två stenar plockas ur muren och läggs uppe på muren, den ena mellan första och andra respektive femte och sjätte stenen från brottet, medurs i förhållande till brottet. Dessa 14 stenar bildar ruinen. Därefter delar spelaren som har rondens vind ut 13 stenar till varje spelare och tar en ytterligare sten själv. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.