Mental Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder mental, varianter, uttal och böjningar av mental

Mental synonym, annat ord för mental, vad betyder mental, förklaring, uttal och böjningar av mental.

Synonym till mental

Vad betyder och hur uttalas mental

Mental uttalas ment|al [-a´l] och är ett adjektiv -t -a.

Mental betyder:

Ordformer av mental

Böjning (i positiv) mental en ~ + subst. mentalt ett ~ + subst. mentala den/det/de ~ + subst. mentale den ~ + mask. subst.

Mental är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Mental på Engelska

  • mental - mental disturbances, mental health

Hur används ordet mental

  1. Styrelseordförande Lars Idermark, som känns som något av en mental livvakt åt Bonnesen under den korta intervjun, bryter in. (källa)
  2. För att klassas som hallucination måste upplevelsen vara en felaktig varseblivning av icke existerande sensoriska stimuli. En person som fantiserar till exempel kan frammana sensoriska upplevelser (till exempel frammana ljudet av ett musikstycke, eller få en mental bild av en person), men vid hallucinationer uppkommer de falska varseblivningarna ofrivilligt eller till och med mot personens vilja (personen kan inte värja sig från hallucinationerna). Hallucinationer sker i vaket tillstånd. Drömmar kan innehålla mycket starka sensoriska intryck, men detta räknas inte som hallucinationer. Ett mellanting är sensoriska intryck som uppkommer direkt innan sömn eller under uppvaknandet, vilket kallas hypnagog hallucination och hypnopomp hallucination, och vilka är två former av sömnstörningar. (källa)
  3. Hinderbanor används för att träna och utvärdera fysisk och mental styrka, kondition, smidighet och koordination i bland annat militär, polis och idrott. Typiska moment för en hinderbana för människor inkluderar krypning, balansövningar, hängövningar och klättring. (källa)
  4. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Clinical descriptions and diagnostic guidelines. (källa)
  5. Hypokondri ingick tidigare även i diagnossystemet Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), senast i DSM-IV, men har nu strukits. I diagnossystemets nyaste version (DSM-5) specificeras istället diagnoserna kroppssyndrom (300.82) och sjukdomsångest (300.7). (källa)
  6. Höger har traditionellt tillskrivits positiva egenskaper – den högra handen har brukat kallas den "fina handen" med vilken man till exempel hälsar. På många andra språk motsvaras "höger" av ord som betyder "riktig" eller "korrekt". Dexter betyder höger på latin och dexterity betyder mental färdighet och snabbhet, eller fysisk färdighet, speciellt fingerfärdighet på engelska. Right betyder rätt eller höger. (källa)
  7. I början av 1900-talet delade man upp begreppet sinnesslöhet i flera kategorier. En person med IQ under 30 klassades som idiot. Personer med IQ mellan 30-65 kallades för imbecilla. Begreppet sinnesslö byttes mot psykiskt efterbliven 1955 och 1968 ersattes det av psykisk utvecklingsstörning. I den medicinska terminologin användes dock begreppen "idiot" och "idioti" ännu på 1960-talet. Den idag korrekta medicinska termen är på engelska mental retardation, förkortat MR, på svenska intellektuell funktionsnedsättning. I nuvarande svensk lagstiftning (se LSS) används dock begreppet utvecklingsstörning, vilket också är den i allmänt språkbruk vanligaste benämningen. (källa)
  8. Inspiration (av latin inspiro, inblåsa, väcka liv i), ett stimuli som sätter igång mental verksamhet. I talspråk har ordet felaktigt kommit att betyda motivation eller kreativitet (särskilt sådan som direkt är påverkad av någonting). Historiskt har ordet används av kristna för att beskriva en ingivelse från Gud. Den traditionella uppfattningen bland kristna är till exempel att Bibeln författats genom gudomlig inspiration (given av den helige ande). (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: