Metalltråd Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder metalltråd, varianter, uttal och böjningar av metalltråd

Metalltråd synonym, annat ord för metalltråd, vad betyder metalltråd, förklaring, uttal och böjningar av metalltråd.

Vad betyder och hur uttalas metalltråd

Metalltråd uttalas met|all|tråd och är ett substantiv.

Ordformer av metalltråd

Singular

metalltråd
obestämd grundform
metalltråds
obestämd genitiv
metalltråden
bestämd grundform
metalltrådens
bestämd genitiv

Plural

metalltrådar
obestämd grundform
metalltrådars
obestämd genitiv
metalltrådarna
bestämd grundform
metalltrådarnas
bestämd genitiv

Metalltråd är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet metalltråd

  1. En rysk variant används liggande med stavarna riktade höger–vänster från betraktaren räknat. En liknande kulram, men stående på fötter, vertikalt mot bordet användes i svenska folkskolan i äldre tider, och som förekommer som leksak i Sverige än i dag. Den ramen har en grupp av 5 färgade kulor uppträdda på en horisontell metalltråd, och på samma tråd en grupp på 5 kulor i en annan färg. I ramen fanns sen ett antal likadana trådar med kulor monterade ovanför varandra. Liknande kulramar förekommer i flera europeiska länder. (wikipedia.org)
  2. Gradbeteckningar som på bilden görs av metalltråd i antingen silver- eller guldfärgad metall. Mellan banden kan det finnas tyg av olika färg som särskillnad mellan olika gradbeteckningar. Det finns också gradbeteckningar av helt tyg eller av gjuten/pressad metall. I Sverige används gradbeteckningar av tyg främst på fältuniformer och gradbeteckningar av metall på övriga uniformer. (wikipedia.org)
  3. Vajer – ett rep av tvinnad metalltråd (wikipedia.org)
  4. Uppfinnaren William Painter fick patent på ölkapsylen i USA 1892. Där kallas kapsylen "crown cork" (kronkork) eftersom den ser ut som en krona. Tidigare förslöt man flaskorna med en kork fastsatt med metalltråd. Painter erhöll ett 80-tal patent, bland annat på flasköppnaren. En av säljarna på hans företag uppfann för övrigt engångsrakhyveln. 2009 var företaget fortfarande aktivt och tillverkade emballage. (wikipedia.org)
  5. Numera är katsorna vanligen av metall, med en stadigare stomme överdragen med nät av metalltråd, och i ett format som går att hantera för hand. Katsan läggs på bottnen en bit från stranden. Då den skall vittjas fiskas den upp med ett snöre fäst vid ett flöte. (wikipedia.org)
  6. Det finns olika skolor inom knyppling, där vissa använder färg och andra inte. I traditionell svensk knyppling knypplar man i blekt eller halvblekt lingarn av olika grovlekar. I dag knypplas det med alla möjliga material och färger, mycket inspirerat från utlandet. Riktigt flortunna spetsar knypplas i bomullsgarn eftersom det i dag inte går att producera lingarn av så fina kvaliteter. Konstknyppling utförs i alla möjliga material, från metalltråd till fiberoptisk kabel. (wikipedia.org)
  7. Liksom hos andra stråkinstrument har strängarna historiskt varit sensträngar (egentligen tillverkade av djurtarmar). Åtminstone den lägsta strängen är alltid omspunnen med någon metall eftersom den annars skulle bli alldeles för tjock. Moderna kontrabassträngar görs med stål- eller syntetkärna och är omspunna med olika lager av metalltråd. Något olika typer av strängar används för stråk- och pizzicatospel. (wikipedia.org)
  8. Spik eller nagel är en trä- eller metallstav (smidd eller dragen av metalltråd), i ena änden spetsig och i den andra försedd med ett större eller mindre huvud (skalle), som används för att sammanfoga, eller nagla fast, trä mot trä eller andra material mot trä. (wikipedia.org)
  9. En kristallmottagare behöver ingen strömförsörjning. Kristallen är den verksamma delen i den detektor som likriktar en inkommande högfrekvent och amplitudmodulerad signal till en lågfrekvent signal som kan ge ljud i hörlurar av högohmstyp. Ett normalvärde är 2 000 ohm per hörlur. Själva kristallen utgörs av något halvledande kristalliniskt mineral, exempelvis kiselkarbid. Likriktningen uppstår när spetsen av en tunn metalltråd utövar ett lätt tryck på en aktiv punkt på kristallytan. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.