Metallurgi Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder metallurgi, varianter, uttal och böjningar av metallurgi

Metallurgi synonym, annat ord för metallurgi, vad betyder metallurgi, förklaring, uttal och böjningar av metallurgi.

Vad betyder och hur uttalas metallurgi

Metallurgi uttalas met|all|urgi [-gi´] och är ett substantiv -n.

Metallurgi betyder:

Ordformer av metallurgi

Singular

metallurgi
obestämd grundform
metallurgis
obestämd genitiv
metallurgin
bestämd grundform
metallurgins
bestämd genitiv

Metallurgi är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet metallurgi

  1. Landet Hatti i centrala Anatolien var rikt på naturresurser i form av metaller, sten och timmer. Hettiterna var skickliga inom metallurgi och bearbetade koppar, tenn och bly till brons, senare lyckades man även framställa järn. Runt huvudstaden Hattusa låg en bördig högslätt där spannmål och grönsaker kunde odlas. Den bergiga terrängen var lämplig för fårskötsel vilket gav ull för kläder. Andra tamdjur hölls för produktion av kött. Till skillnad från många andra forntida kulturer i Främre Orienten levde hettiterna inte i en bördig floddal. Jordbruket var helt beroende av regn. Dessutom fick alla transporter ske till lands eftersom seglingsbara floder saknades och landets inre låg långt från kusterna. (wikipedia.org)
  2. Hårdhet – en storhet för material inom hållfasthetslära och metallurgi (wikipedia.org)
  3. Det finns ett stort överlapp mellan kemiteknik och flera andra ämnesområden inom ingenjörsvetenskapen som bioteknik, energiteknik, materialteknik, metallurgi och miljöteknik. (wikipedia.org)
  4. Konverter (metallurgi) – en tippbar ugn som används vid bland annat ståltillverkning (wikipedia.org)
  5. Metallografi är en specialisering inom metallurgi som går ut på studiet av metallers och legeringars struktur och utseende främst studerat genom mikroskop. Metallografin började utvecklas i slutet av 1800-talet. (wikipedia.org)
  6. Metallurgi är läran om framställningen av metaller. Metallurgin är därför en del av ingenjörsvetenskapen. Även framställning av legeringar och halvmetaller räknas till metallurgins område. Metallframställning utgår ofta från malm, men kan även bygga på andra källor såsom salter eller skrot. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.