Milstolpe Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder milstolpe, varianter, uttal och böjningar av milstolpe

Milstolpe synonym, annat ord för milstolpe, vad betyder milstolpe, förklaring, uttal och böjningar av milstolpe.

Vad betyder och hur uttalas milstolpe

Milstolpe uttalas mil|stolpe och är ett substantiv.

Ordformer av milstolpe

Singular

milstolpe
obestämd grundform
milstolpes
obestämd genitiv
milstolpen
bestämd grundform
milstolpens
bestämd genitiv

Plural

milstolpar
obestämd grundform
milstolpars
obestämd genitiv
milstolparna
bestämd grundform
milstolparnas
bestämd genitiv

Milstolpe är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet milstolpe

  1. En milstolpe var den enmansmotorsåg som Andreas Stihl presenterade 1929. Den vägde 46 kilo. 1929 uppfanns den första portabla motorsågen av Festo Tyskland (Fezer &, Stoll), en tvåmansmotorsåg, stor och otymplig kan man tycka, men ändå portabel. Till Sverige började i slutet av 1940-talet utländska enmansmotorsågar importeras, från bland annat Nordamerika (McCulloch, Homelite) och Tyskland (Stihl, Dolmar) men även Norge (Jobu). (wikipedia.org)
  2. Med James Watts uppfinning av kondensorn kunde de första ångloken byggas, som hade ett jämförelsevis lågt energibehov. En kondensor är därför ett nödvändigt inslag i en effektiv drift av ångmaskiner och dess införande blev en milstolpe i teknikhistorien . (wikipedia.org)
  3. Begreppet används ibland i överförd bemärkelse för något föremål eller någon företeelse i andra sammanhang som skall väcka uppmärksamhet. Beträffande byggnadsverk används termen signaturbyggnad. Användning av begreppet landmärke i dant avseende är att betrakta som en direkt överföring (anglicism) från engelskans landmark, vilket annars brukar översättas med milstolpe eller sevärdhet. (wikipedia.org)
  4. Arrangemanget hade totalt 136 deltagare. Lyktsken var en stark kandidat till den inofficiella titeln "Sommarens storlajv 1999" och lät tala om sig redan under förberedelserna men betraktas i efterhand inte som en milstolpe i svenskt lajvande på grund av deltagarantalet, utan dels på grund av att det var det första större lajvet i Sverige där vapenreplikor av stål användes i stället för boffervapen, dels på grund av att utrustningskraven var betydligt högre än på något annat svenskt lajv vid denna tid och att arrangörerna därmed satte en ny standard för vad som var möjligt att göra. Lajvet fick också uppmärksamhet på grund av att arrangörerna var mycket unga. (wikipedia.org)
  5. Den första amerikanska djurparken grundades 1875 i Cincinnati, vilken följdes av Leipzig 1878, New York 1879, och under följande år byggdes djurparker i nästan alla större städer i världen, som Helsingfors 1889, Skansen 1891 i Stockholm, Barcelona 1892. 1907 grundades och öppnades den berömda Carl Hagenbecks Tierpark i Hamburg. Detta är en milstolpe inom djurparkernas historia. Carl Hagenbeck experimenterade med att använda vallgravar och vatten som hinder mellan djuren och människorna. Omgivningen skulle likna miljön djuren lever i. På 1900-talet tillkommer ett flertal stora och kända zoon, bl.a. Nürnberg, Tierpark Hellabrunn i München, Vincennes Zoo i Paris, Rom, Edinburgh, Chester, Paignton, Lissabon, Stuttgart, Dortmund, Duisburg, Zürich, Ålborg, Warszawa, Rostock, Prag och Madrid. (wikipedia.org)
  6. En milstolpe eller milsten är en föregångare till vägmärken. Ordet milstolpe används idag ofta i överförd bemärkelse om ett etappmål i ett större projekt, eller en viktig händelse under till exempel ett krig. Milstenarna har i sin föregångare i miliaria, stencylindrar som var uppsatta längs romarrikets huvudvägar och angav avståndet till Rom eller närmsta centralort. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.