Motstycke Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder motstycke, varianter, uttal och böjningar av motstycke

Motstycke synonym, annat ord för motstycke, vad betyder motstycke, förklaring, uttal och böjningar av motstycke.

Synonym till motstycke

Andra språk

Motstycke på Engelska

  • parallel - an unparalleled success

Hur används ordet motstycke

  1. Orrspel är en målning från 1675 av den svenske konstnären David Klöcker Ehrenstrahl. Den föreställer ett mellansvenskt landskap under ett pågående orrspel. I en riskoja till höger i bild sitter en man gömd och iakttar fåglarna. Enligt Nationalmuseums beskrivning är det den första kända landskapsmålningen "där en svensk konstnär skildrat sin upplevelse av den svenska naturen". Den är ett motstycke till Ehrenstrahls målning Tjäderlek. (källa)
  2. Singulariteten - en teoretisk framtida tidpunkt karaktäriserad av teknologiska framsteg utan motstycke. (källa)
  3. Finansieringsprogram tillhandahållna av låneinstitut som hjälper företag att få fram kapital eller facility management kan vara konkreta system eller sofistikerade strategier som i sig är faciliteter. Exempel på uttryck, "faciliteten i hennes sätt att hantera fiolen är utan motstycke!" Public service eller en samhällsinstitution kan ses som faciliteter. Att gå ihop kollektivt, i grupp, eller samla ihop människor i föreningsliv eller som förvärvsanställda underlättar en hel del saker i många sammanhang. Listan på underlättande faciliteter, infrastrukturer inte nödvändigtvis i kategorin ekonomiska, policyer, av skiftande storhet och komplexitet, är ett lands lagstiftning, krigsmakten, kyrkan, moral, familjen, Genèvekonventionen, EU, fängelser, förr i tiden kungamakten, et cetera. (källa)
  4. Den södra armen av södra ekvatorialströmmen flyter under namnet brasilianska strömmen åt sydväst till 48° sydlig bredd och vrider sig därpå åt öst, varvid den flyter ihop med den från väster kommande stora antarktiska strömmen. En arm av denna böjer sig uppför Afrikas västra kust under namnet Benguelaströmmen samt mynnar slutligen åter in i södra ekvatorialströmmen. Mellan brasilianska strömmen och kusten går Falklandströmmen, en utlöpare från antarktiska strömmen och ett motstycke till Labradorströmmen. (källa)
  5. Mot strömmen utgjorde också en brytningspunkt i Huysmans eget liv. Romanens djupa pessimism förde honom så sakteliga bort från materialismen och så småningom till kyrkans lära. Han var trött på materialismen och naturalismens litteratur uteslutande upptagen av vardagslivets banaliteter. På samma gång som han ville bevara den kraftiga realismen i framställningen, längtade han efter djupare andliga värden i dikten och ville skapa en "spiritualiserad naturalism". Denna nya konst försökte han förverkliga i sina närmast följande romaner, vilka skildrar hans omvändelse till katolicismen (i deras huvudperson, Durtal, finner man relativt lätt Huysmans egen personlighet): Là-bas (1891) (svensk översättning: I avgrunden, 2007), som behandlar satanismens mystik, En route (1895), som beskriver hans omvändelse och vistelse vid ett kloster, La cathédrale (1898), en mästerlig skildring av dômen i Chartres och symboliken i den medeltida konsten, och L'oblat (1903), en studie över kyrkomusiken hos benediktinerna i ett sydfranskt kloster. I Sainte Lydwine de Schiedam (1901) försökte Huysmans berätta ett helgons historia med de gamla krönikornas naivitet, och samma fromma anda besjälar också hans framställning av underverken i Les foules de Lourdes (1906), ett motstycke till Zolas rationalistiska skrift över samma ämne. Utom ovannämnda arbeten har man av hans hand även följande skrifter: Les vieux quartiers de Paris (1890), Le quartier Notre Dame (1905), La Biëvre et Saint Severin (1900), vittnande om hans intresse för det gamla Paris och strövtåg bland dess minnesmärken, samt De tout (1901). Pages catholiques utgör en antologi av hans arbeten, speciellt avsedd för katolska läsare. (källa)
  6. Skald-Hall var inte främmande för att om sin herres (Brands) fiender använda både hånfulla och nedsättande uttryck. Sturlungarna kallas exempelvis för gaurar (tölpar), vilket, enligt Finnur Jónsson, saknar motstycke i tidigare diktning. Att skalder inte brukade uttrycka sig så har säkert en mycket enkel förklaring. Oftast var de inte personligt och känslomässigt engagerade i sina herrars strider, och inte heller ville de väl spoliera eventuella karriärmöjligheter hos någon annan herre genom att uttrycka sig nedsättande om den nuvarande herrens fiender. Oftast prisar de i stället den besegrade fiendens tapperhet, vilket är ganska logiskt: Den egna herrens ära måste naturligtvis framstå som så mycket större om han har besegrat en tapper fiende än om han har segrat över en feg kruka. När Skald-Hall bryter mot denna regel, kan man egentligen bara dra en slutsats, nämligen att han själv varit mycket personligt engagerad i konflikten. Troligen härstammade han själv från nordlandet, som Finnur Jónsson antar, kanske tillhörde han rentav asbirningarnas ätt. (källa)
  7. Fischer mötte först sovjetspelaren Mark Taimanov, en stark stormästare som bland annat vunnit de sovjetiska mästerskapen 1956. Fischer vann matchen överlägset genom att vinna sex raka partier. Sedan mötte han dansken Bent Larsen, som vid den tiden ansågs vara den bäste spelaren utanför Sovjet. Fischer vann även den matchen med sex raka vinster. I den sista matchen mötte Fischer förre världsmästaren Tigran Petrosian. Även här vann han övertygande med 6.5 – 2.5, och bara en förlust, tre remier och fem vinster. Denna fullständiga kross av samtliga utmanare saknar motstycke i schackvärlden. Därmed fick han möjlighet att utmana Spasskij om VM-titeln. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.