Motsvarighet synonym, annat ord för motsvarighet, vad betyder motsvarighet, förklaring, uttal och böjningar av motsvarighet.

Synonymer till motsvarighet

Motsvarighet översättning

Engelska

correspondence, equivalence
Comecon, the Eastern European equivalent of the EC

Hur används ordet motsvarighet

  1. I fjol vann sångerskan Astrid S, 22, Norges finaste musikpris när hon blev utsedd till ”Årets Spellemann” på Norges motsvarighet till Grammisgalan. (aftonbladet.se)
  2. En abbedissa (av medeltidslatinets abbatissa) är inom den katolska- och ortodoxa kyrkan titeln på föreståndarinnan för ett nunnekloster. Då den ortodoxa kyrkan inte har några ordnar benämns alla kvinnliga föreståndarinnor abbedissa, men i den katolska kyrkan är titeln reserverad för benediktin-, cisterciens-, kartusian-, birgittin- och klarissföreståndarinnor. Abbedissans ställning är likvärdig med abbotens, bortsett från funktionen som präst. I andra ordnar benämns de "mother superior" (utan någon särskild motsvarighet på svenska) eller priorinna. Stav och ring är två insignier som en abbedissa använder. (wikipedia.org)
  3. I Sverige skall en advokat vara ledamot av Sveriges advokatsamfund. Är man inte ledamot, äger man heller inte rätten att titulera sig advokat. Ett undantag är jurister anställda inom Stockholms stads juridiska enhet, som av hävd har titeln stadsadvokat, även utan att vara anslutna till advokatsamfundet. Advokater ska följa advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Advokatsamfundet kan välja att utesluta medlemmar, vilket innebär att yrket är självreglerat på ett sätt som saknar motsvarighet i landet. Uteslutning som beslutas av en särskild disciplinnämnd kan ske enligt 8 kap 7 § rättegångsbalken om advokaten uppsåtligen gör orätt eller annars förfar oredligt. (wikipedia.org)
  4. En pseudogallicism är ett ord eller uttryck som uppfattas som ett lån från franskan, men som egentligen har ett inhemskt ursprung. Några pseudogallicismer i svenskan är pain riche, som inte har någon direkt motsvarighet på franska, och glace au four, som i Frankrike kallas för omelette Norvegienne ("norsk omelett"). (wikipedia.org)
  5. Under medeltiden ersattes tornen med plattformar för bågskyttar och slungkastare. Någon gång under senantiken eller tidig medeltid övergick man även till trekantiga latinsegel och under det bysantiska riket användes även grekisk eld, en tidig form av eldkastare, som anfallsvapen. Det sista stora galärslaget var slaget vid Lepanto 1571. Från slutet av 1600-talet blev galärerna gradvis utkonkurrerade av segelfartyg i rollerna som både krigs- och handelsfartyg. Galärer fanns kvar ända in på tidigt 1800-tal i kustflottor, bland annat den svenska skärgårdsflottan och dess ryska motsvarighet. (wikipedia.org)
  6. Generna motsvarar delsträckor längs kedjan. Sekvensen av nukleotider i genen översätts i två steg till en sekvens av aminosyror som bildar ett protein. En grupp om tre nukleotider motsvarar en aminosyra. Denna motsvarighet kallas den genetiska koden. Aminosyrasekvensen avgör vilken form proteinet får och därmed vilken funktion det kan fylla. I stort sett alla uppgifter som behöver utföras i den levande cellen sköts av proteiner. (wikipedia.org)
  7. Trots att uttrycket giftorätt verkar ha kommit i bruk först under 1700-talet, och inte har någon direkt motsvarighet i andra språk, så är förmögenhetsgemenskap mellan makar ett både gammalt och vida utbrett rättsinstitut. (wikipedia.org)
  8. På engelska kan häroldsbilderna i viss mån sägas motsvaras av ordinaries, men vissa häroldsbilder ingår också i gruppen subordinaries. På franska kan häroldsbilderna i viss mån sägas motsvaras av pièces. På både engelska och franska, rena delningar brukar kallas partitions. På tyska finns däremot en direkt motsvarighet till den svenska termen, nämligen Heroldsbild. (wikipedia.org)
  9. För litteraturens del uppstod den gotiska romanen först 1764 med Horace Walpoles "Borgen i Otranto" (The Castle of Otranto). En framstående tidig gotisk författare var Ann Radcliffe. Genren blev enormt populär och dess kännemärken och strukturer har överlevt in i modern tid, ofta i transformerad form. De gotiskt vindlande och gåtfulla byggnaderna hos Walpole och Radcliffe har sin motsvarighet i det bisarra utomjordiska rymdskeppet i filmen Alien. Den svenska författaren Mare Kandre räknade sig medvetet som gotisk författare. (wikipedia.org)
  10. Barr är barrträdens motsvarighet till blad. Barren är gröna nålliknande utväxter som kan stickas. Ett barr är egentligen bara ett ennervigt blad, och liknande blad finns hos vissa tvåhjärtbladiga växter. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.